Müştemilat (Eklenti) Nedir?

Müştemilat (eklenti) nedir? Müştemilat, binaların dış bölgesinde yapılacak küçük bölümlerin genel adıdır. Farklı ihtiyaç durumlarına göre tasarlanıp inşa edilmektedir. Kelime anlamı eklenti olarak bilinen müştemilat bir yapıya üzerine, yapının dış bölgesi üzerinde ayrı bir işlev göstermesi adına oluşturulmuş olan daha küçük yapı ya da bölümlere denmektedir.

Müştemilat Çeşitleri

Müştemilat ile ilgili görsel sonucu

Müştemilat çeşitleri, ana binaların kullanım sebeplerine göre değişiklik göstermesinin yanında yapıldığı alana göre de değişiklik ortaya çıkabilmektedir. Binadan bağımsız veya bina bölgesine bitişik çeşitler müştemilat modelleri arasında yer almaktadır. Bina dışında bulunan binaya bitişik müştemilatlar; balkon, teras, garaj, kiler ya da depo gibi yapılardır. Binadan bağımsız olarak yer alan müştemilatlar arasında; garaj, ahır, taraça, depo ya da avlu gibi yapılar yer almaktadır.

Müştemilat Yönetmeliği

Müştemilat ile ilgili görsel sonucu

Müştemilat kullanma hakkının hepsi konut yani mülk sahibinde olmaktadır. Bununla beraber müştemilatın sahibi olabilmek ve bu binaları yapabilmek için ilk olarak bazı kanunlara uyulması gerekmektedir. Bu kanunlar İmar Yönetmeliği içerisinde yer almaktadır.

Yönetmelik durumlarına göre;

Bina üzerinde yer alan odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi alanlar müştemilat kısımları bodrum kat olarak yapılmaktadır.

  • Binanın zemin bölgesinde su çıkması ya da sert kaya bulunması durumunda belediyeden alınacak izinle beraber müştemilat yol üzerinden görünmemek şartıyla bina arka bahçesine yapılabilmektedir.
  • Müştemilat çatı özelliğinin en yüksek bölgesi zemin üzerinden 2.50 metreden yüksek olmaması gerekmektedir. Bununla beraber müştemilatın esas binaya 3 metreden fazla yaklaşmaması gerekir.
  • Köy ve mezraların yerleşik alanları üzerinde bir parsel üzerinde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak olan tarım-hayvancılık amaçlı yapıların taban alanı kat sayısı yüzde 40’ı geçmemesi gerekmektedir.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulacak olan binalar üzerinde müştemilat evler oturma amaçlı kullanılması ile beraber farklı alanlarda da değerlendirilmektedir. Müştemilatı kullanma hak durumları konut sahiplerine ait olmaktadır İmar Yönetmeliği’ne göre binalar üzerinde odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat bölümlerinin bodrum katlarda yer alması gerekmektedir. Bununla beraber bina zemini üzerinde su çıkması ya da sert kaya olması durumunda belediyeden alınacak olan izinle müştemilat 2.50 metreden yüksek olmaması gerekmektedir.

Benzer Haber  Hıdiva Yalısı

Ruhsat Gerekir Mi?

mustemilat-emlaklobisi

Peki, müştemilat ruhsata tâbi midir? Oturma amaçlı olarak kullanılması ile beraber kömürlük, garaj, ardiye, depo şeklinde de arasa üzerinde değerlendirilecek olan müştemilat, İmar Kanununa göre ruhsata tâbi olarak yer almaktadır. Kanunun kapsamı içerisine girecek olan bütün yapılar için 26. maddede belirtilmiş olan istisnalar dışında belediye ya da valilikler üzerinde yapı ruhsatiyesi alınması gerekmektedir. Eğer müştemilat konusunda ruhsat almamanız durumunda İmar Kanunu 32. ve 42. maddede bulunan idari yaptırımlar nedeniyle bu alanlar üzerinde mülk sahibine idari para cezası kesilebilir ya da ruhsatsız yapınız kanun hükümlerine göre belediye tarafından yıktırılabilir.

Yorum Yazın