musterek-arsa

Müşterek Arsa Ne Demektir?

Müşterek Arsa Ne Demektir? Ülkemizde özellikle mirasçılık sisteminden dolayı çeşitli arsalarda müşterek tabu durumu olabilmektedir. Müşterek tapu, 2 veya daha fazla kişinin, fiilen bölüşmedikleri veya yasal olarak bölüşmelerine imkân olmayan arsalarda her birinin belirli payla üzerinden hakları olduğunu gösteren tapuya deniyor.

Müşterek tabu konusu ile ilgili olan mülkiyetin; 2 veya daha fazla kişiye bağı ya da mira yolu ile kalması ve bu kişilerin bu mülkiyet üzerinden iştirak halinde sözleşme yapması ile ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle mülkiyetin toplu olarak daha değerli olduğu durumlarda yapılan bir işlemdir.

musterek-arsa-emlaklobisi

Müşterek tabu ile ilgili tüm gelir ve diğer kara verme mekanizmalarına herkes tabu üzerindeki payı oranında katılmakta ve pay almaktadır. Eğer böyle bir yüzdelik pay anlaşması yok ise mülkiyet üzerinde kaç kişinin hakkı varda eşit bir pay sistemine tabi tutulmaktadır.  Müşterek arsa çeşitlerinde yasal olarak payı olan herkesin, kendi payı üzerinde kendi tasarrufunu gerçekleştirme, payını başkasına devretme, bağışlama, ya da belirli bir kredi karşında rehin etme hakkında sahiptir. Burada diğer paydaşların bunu engelleme ya da reddetme gibi bir yasal hakları bulunmamaktadır.

Fakat burada istisnai bir yasal durum bulunmaktadır. Eğer pay sahibi payını üçüncü bir şahsa satacak ise diğer pay sahiplerinin bedelini ödemek kaydıyla öncelik hakkına sahiptirler  Müşterek mülkiyet, pay sahiplerinin biri ve birkaçının rızai temlik, cebri icra yoluyla satış ve terk ile son bulmaktadır. Tüm pay sahipleri için ise müşterek hak sahibi olunan malın çeşitli sebeplerle yok olması, temlik olması, kamulaştırılması, cebri icra ile satışı, rızai veya mahkeme kararı tamamı ile son bulabilmektedir. Ve kişilerin buna karşı engelleme hakları bulunmamaktadır.

Müşterek Arsa Almanın Sakıncaları Nelerdir?

musterek-arsa-emlaklobisi

Müşterek arsa almanın sakıncaları bulunmaktadır. Özellikle yatırım amaçlı alınan bu arsalarda görülen en önemli sorunların başında diğer hak sahipleri ile olan anlaşmazlıklar ve bazılarına hiçbir suretle ulaşılamaması durumudur. Çünkü bu tür arsalarda tüm pay sahiplerinin onayı olmadan toplucu arsanın değerlendirtmesi yapılamamaktadır. Burada tüm pay sahiplerinin onayı oldukça önemlidir. Ve bu tür durumlarda anlaşmazlıklar ya da kişilerin bu durumu kendi lehlerine kullanma çabaları en çok görülen sorunların başında gelmektedir. Bu sebeple müşterek arsa alımı yerine bireyse arsa alımı çok dama mantık ve sorunsuz olmaktadır.

Benzer Haber  Müştemilat (Eklenti) Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Açma Hakkı

musterek-arsa-emlaklobisi

Bu tür müşterek tapuların olduğu durumlarda kişilerin mağdur olmaması amacıyla yasalarca bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi İzale-i şuyu davası açma hakkıdır.

İzale-i şuyu davası mahkeme tarafından mülk ile ilgili tarafların bilgilendirilmesi, gayrimenkulün bedelinin mahkemece belirlenmesi ve icra yolu ile gayrimenkulün satışını gerçekleştirilerek gelirin kişilere payları oranında dağıtılması işlemidir. Hisse bu aşamada hak sahiplerinde sadece biri bile bu davayı açabilme hakkına sahiptir.

 

 

 

Yorum Yazın