Muvafakatname-ornegi

Muvafakatname Örneği

Muvafakatname örneği

Muvafakatname örneği ve detayları haberimizde yer alıyor. Muvafakatname genel olarak bir konu hakkında verilen izin belgesi anlamına gelmektedir.

Hukuki bir belge olması sebebiyle yasal geçerliliğe sahiptir. Bu muvafakatnameler farklı konular hakkında olabilir. Ancak noter veya Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenmesi gereklidir. Böylelikle belgenin kuvveti daha da çok artırılmak istenmiştir.

Muvafakatname İstenen Durumlar

Muvafakatname genel anlamda bir izin belgesi olarak tercüme edilebilir. Ancak sadece bir durumda değil birden fazla durumda muvafakatname alınması gerekebilir. Medeni Kanunumuza göre değerlendirecek olursak eşlerden birinin ortak mesken olan bir evi satarken diğer eşin iznini alması gereklidir.

işte burada alınacak izin belgesinin adı da muvafakatnamedir. Bu durumda eşler beraber giderek noter aracılığıyla muvafakatname düzenletecek ve imza altına alacaklardır. Bu izin belgesi sadece belgede belirtilen işlemler için kullanılabilecektir.

Bu belge olmaksızın yapılacak satışlar ise iptal edilecektir. Ayrıca korkutma, hile ya da aldatma gibi durumlar var ise bu durumda noter aracılığıyla belge düzenlenmiş olsa dahi yapılan işlem geçerli olmayacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz örneğin yanı sıra 18 yaş altı kimselerin belirli faaliyetlere katılmaları için de muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin yetişkin olmayan kişinin spor etkinliklerine katılması için ya da veraset ve intikal yolu aracılığıyla bir araç devredilmesi durumunda muvafakatnameye ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bu muvafakatname mevcut değilse yapılacak işlemler geçerli olmayacaktır.

Son olarak yine çocuklarla ilgili olarak bir durumda daha muvafakatname istenmektedir. Bu durum ise ayrılmış çiftlerin çocuklarının pasaport almaları gereken durumlardır. Bu durumda velayet kimde olursa olsun muvafakatname alınması zorunlu tutulmuştur.

Muvafakatname örneği

Muvafakatname almak için gerekli belgeler arasında son derece önemli belgeler vardır. Eğer bu belgeler getirilmez ise muvafakatname çıkarılması mümkün olmayacaktır. Bunlar arasında izin verecek kişi ile izin verilecek kişinin kimlikleri, varsa vasiliğe veya veliliğe dair mahkeme kararı, eşlerin ikisinin de izni gerekiyorsa her ikisinin kimliği ve öğrenci belgesi gibi belgeler yer almaktadır. Bu belgeler somut olayın çeşidine göre değişiklik arz edebilir.

Örnek olarak verecek olursak bir evin satışı için eşlerin her ikisinin de onayı gereklidir. Bu durumda her iki eş de birlikte notere giderek onay vermelidir. Muvafakatname için kimliklerini yanlarında bulundurmaları da mecburidir.

 Eğer bu şartlar yerine getirilmez ise muvafakatname verilmesi mümkün olmayacak ve dolayısıyla da resmi işlemler yapılamayacaktır. Buna rağmen yapılması durumunda ise geçersiz sayılacaktır. Muvafakatname istenen durumlar için ise tek tip muvafakatname örneği hazırlanması gereklidir.

Benzer Haber  Site yönetimi seçimi nasıl yapılır?

Yorum Yazın