Muvazaa Nedir?

Muvazaa Nedir? Sorusu ve tüm detayları için yazımızı inceleyebilirsiniz. Emlak sektöründe sıkça karşınıza çıkan bir terim olan muvazaa en çok muvazaalı satış işlemlerinde uygulanmakta ve satışların daha sonradan iptal edilebilirliği sonucunu doğurmaktadır.

Muvazaa Kelimesinin Anlamı

muvazaa-nedir-emlaklobisi

Muvazaa gerçek niteliği ve ismi saklanarak, 3. kişileri aldatmak amacı ile başka bir isim altında göstermelik olarak yapılan işlem anlamına gelmektedir. Muvazaa günlük hayatta ve hukuki işlemlerde oldukça sık bir şekilde karşınıza çıkabilecek ve muvazaalı olduğunu ispat ettiğinizde söz konusu işlemin iptal edilmesini sağlayacaktır.

Muvazaa Gizli Bir Anlaşmadır

Muvazaa gizli bir anlaşmadır. Bu gizli anlaşmanın tarafları gerçek dışı bir durum yaratmakta ve tarafların gerçek iradesi ile örtüşmemektedir. Herhangi bir hüküm ve sonuç barındırmayan bir işlemdir.

Muvazaalı İşlem Örneği

Muvazaalı işlem örneği olarak şu örneği verebiliriz:

Borçlu birisi icra takibi sonucu evinin satılmaması için, arkadaşına evini satmış gibi göstermesi bir muvazaalı işlem örneğidir. Görünüşte bir satış işlemi vardır, ancak aslında bir satış işlemi yoktur. Borçlu kişinin arkadaşının evi satın alma isteği yoktur ve bir ücret de ödememiştir. Burada borçlu alacaklılarını kandırmak için görünüşte bir satış işlemi gerçekleştirmekte ve evinin satılmasının önüne geçmektedir.

Muvazaalı Satışlar İptal Ediliyor

muvazaa-nedir-emlaklobisi

Muvazaalı satışlar tarafların gerçek iradelerinin ortaya çıktığı takdirde iptal edilebilmektedir. Muvazaalı olduğu tespit edilen satışlar Yargıtay’ın 16/06/2010 tarihli 2010/327 sayılı kararı kapsamında iptal edilmektedir.

Benzer Haber  En Çok Öğrenci Alan İllerimiz

Muvazaalı İşlemler İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Muvazaalı durumun fark edilmesi halinde muvazaalı satışın iptal edilmesi için mahkemeye başvurabilirsiniz. Muvazaalı işlemi ortadan kaldırmak için satışı gerçekleşen taşınmazın bulunduğu bölgedeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak muvazaa davası açılması gerekmektedir.

Muvazaalı İşlemlerde Davalı Kimdir?

Muvazaalı işlemlerin iptali için mahkemeye başvurduğunuzda dava dilekçesine muvazaalı işlemi gerçekleştiren kişilerden tapu dairesinde adına tescil yapılmış kişiyi davalı olarak göstermeniz gerekmektedir.

Muvazaalı İşlemlerde Dava Süreci Nasıl İşlemektedir?

muvazaa-nedir-emlaklobisi

Muvazaalı işlemlerde dava süreci kısaca aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilmektedir:

1.Tapu Kayıtları Getirilir

Tapu kayıtları incelenerek malın eski maliki ve yeni malik bilgileri mahkeme tarafından incelenir.

2.Tapu Kaydının Sebepleri Araştırılır

Bu aşamada tapu kaydının ne zaman yapıldığı, eski ve yeni malik arasındaki ilişki incelenir.

3.Bu Konu İle İlgili Olarak Keşif Yapılır

Söz konusu işlemin muvazaalı satış işlemi olduğunu kanıtlayacak bilgi ve belgeler mahkeme tarafından incelenir

4.Gerekli Görülürse Bilirkişi Görüşü Alınır

Söz konusu olayda uzmanlık gerektiren bir belge varsa bu belge konusunda görüşünü bildirmesi için bilirkişi görevlendirilir. Bilirkişi mütalaasını mahkemeye sunar, mahkeme gerekli görürse başka bir bilirkişinin de görüşünü alabilir.

5.Karar Aşamasına Geçilir

Tüm bu işlemler sonucunda toplanan bilgi ve belgelere göre söz konusu işlemin muvazaalı satış işlemi olup olmadığına karar verilir. Karar mahkeme huzurunda tefhim edilir ya da taraflara tebliğ edilir.

Yorum Yazın