Naime Sultan Yalısı

Naime Sultan Yalısı nerede bulunur?  İstanbul’da Ortaköy meydanı üzerinde Sultan II. Abdülhamit’in tarafından 1883 tarihlerinde inşaatı tamamlanmıştır. Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıktığı günde dünyaya gelen Naime Sultan, Sultan II. Abdülhamit’in üçüncü kızı olarak bilinmektedir. Kızının doğumuyla beraber tahta çıkmasını aynı gün içerisinde kutlamaya başlamıştır. Padişah yanından hiçbir şekilde ayırmadığı Mabeyin müşiri olarak yer alan Gazi Osman Paşa’ya bu yalıyı hediye etmiştir. Bunun nedenleri arasında Naime Sultan ile beraber Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin Beyin hayatlarını birleştirmesidir.

Naime Sultan iyi şekilde yetişmiş ve çok iyi şekilde piano çalabilen bir padişah kızı olarak bilinmektedir. Bu yalıya gelin gitmiş olan Naime Sultan daha sonra kocasından boşandıktan hemen sonra İşkodralı Cemalettin Paşa ile evlenmiştir. 1924 tarihinde ise hanedan mensuplarının yurt dışı edilmesi nedeniyle Naime Sultan yalısını eğitim işlerinde kullanılması adına devlete bırakmıştır.

Önce Fransa’ya yerleşen Naime Sultan daha sonra ise kocasının memleketi Arnavutluk’a yerleşmiştir. Paşanın ölmesi ile beraber sahip olduğu iki çocuğu ile birlikte Arnavutluk’ta parasız pulsuz sefalet bir hayat sonrasında 1940’lı yılında vefat etmiştir. Saraylarda başlamış olan bir hayat hikayesi Arnavutluk’ta bir odada son bulmuştur.

Naime Sultan, 1924 yılında sürgüne gitmesi sırasında yalısını, yalının önünde yer akan araziyi ve arka tarafta yer alan bahçeyi Emin Vâfi adında bir işadamına satışını gerçekleştirmiştir. Mülkün yeni sahibi olarak bilinen Emin Vâfi koruyu baştan aşağı elden geçirmiştir. Daha sonraki yıllarda ise o devrin önde gelen mimarlarına villâ tarzı binalar yaptırtmıştır. Yahudi olması nedeniyle Almanya’yı terk eden ve Japonya’ya giden, oradan da Türkiye’ye yerleşmiş olan Bruno Taut’a koru içerisinde yer alan Çin Evini inşa ettirmiştir.

Tarihi Durumu

İstanbul Naime Sultan Yalısı 1926 yılından itibaren ilk olarak yetimler yurdu daha sonra da tütün deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır.1933 ve 2002 yılına kadar okul olarak kullanılan yalı 2002 yılında çıkacak olan bir yangında çok büyük hasar görmüştür. Mimari plan özellikleri konusunda ise giriş katı taş ve kagir üst iki kat ahşap olarak bulunan bağdadi şeklinde tasarlanmıştır. Plan şeması konusunda ise üç blok denize doğru çıkma yapılmıştır. Bu blok arası da daha geride yer almaktadır Üslup konusunda Neobarok tarzda inşaatı gerçekleştirilmiştir. Kuzey ve güney blokların orta kısımlarında ise birer sofa yer almaktadır. Naime Sultan Yalısı İstanbul, Beşiktaş ilçesi içerisinde Ortaköy’de yer almaktadır. 1876 tarihinde II. Abdülhamid aracılığı ile oluşturulan yalı 1883’te Gazi Osman Paşa’ya hediye edilmiştir. 1924 yılında Naime Sultanın sürgüne gidişiyle boş halde kalmıştır. Daha sonra ise yalı 1944’te kamu malına dönüştürülmüştür. 2002 tarihine kadar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak kullanılan yalı, 2002’de çıkan yangında kullanılamaz duruma gelmiştir.

Benzer Haber  Madenci Arif Bey Yalısı

Bugün sadece duvarları ayakta kalan yalıyı Sultan II. Abdülhamit’in kızı için yaptırılmıştı. Binanın daha ilerisinde ise Beşinci Murad’ın kızları Fehime sultanın yalısı ile Abdülhamid’in kızlarından Naime Sultan’a ait yalı yer alıyordu. Naime Sultan Yalısı’nın üzerinde yer alan müştemilâtın da bulunduğu geniş bahçesi bulunuyordu. Hadice ve Naime Sultan yalıları üzerinde ise, 1904 yılında bir felâket görülmüştür. Beşinci Murad, 1876’da tahtından indirerek hanımları ve çocuklarıyla birlikte Ortaköy’de yer alan Çırağan Sarayı’na hapsedilerek, yerini kardeşi İkinci Abdülhamid almış, Abdülhamid devrik yer alan ağabeyinin kız Hadice Sultan’ı sıradan bir adamla evlendirerek Ortaköy’deki yalılardan birini vermişti. Yalı günümüzde az kalan tarihi yapıları ile ziyaretçilerini beklemektedir.

Yorum Yazın