nazim-imar-plani-emlaklobisi

Nazım İmar Planı Nedir?

Nazım imar planı yani düzenleyici imar planı arazinin genel olarak kullanış biçimlerini, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluğunu, ulaşım sistemlerini ilkeleri ile birlikte belirten plandır.

Uygulama İmar Planı Nedir?

nazim-imar-plani-emlaklobisi

Uygulama imar planı, tasdikli halihazırda olan haritalar üzerinde var ise kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planının esasına göre hazırlanır. Bu planda, yol, imar, nüfus yoğunlukları dikkate alınarak projenin etapları ve esasları belirlenir. Uygulama imar planının raporları 1/1000 ölçeğinde düzenlenir.

Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı Arasındaki Fark Nedir?

nazim-imar-plani-emlaklobisi

Nazım imar planı; ana kentlerde 1/5000 ve 1/25000 ölçekleri arasında düzenleniyor iken, uygulama imar planı 1/1000 ölçekte düzenlenir. Aralarında ki en büyük fark ise nazım imar planı yapılamayan bir bölgenin uygulama imar planının da yapılamamasıdır. Özet olarak nazım imar planı yapılamadığında uygulama imar planı da devreye giremez. Ayrıca ek olarak belediyelerin nazım imar planı yapma yetkisi bulunmaktadır. Düzenleyici imar planı arazinin genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge ayrımlarını, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, yerleşme alanlarının gelişme, yön ve büyüklüklerini ilkeleriyle birlikte belirten planlardır. Uygulama imar planı ise bölgelerin yapı adalarını, adaların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama  için gerekli olan ilkeleri oluşturan aşamaları ayrıntılarıyla gösteren planlardır.

Çevre Düzeni Planı Nedir?

nazim-imar-plani-emlaklobisi

Çevre düzeni planı ise genel plan kurallarına uygun olan konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme arazisinin kullanım kararlarını belirleyen planlara çevre düzeni planı deniyor.

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı

nazim-imar-plani-emlaklobisi

1/1000 uygulama imar planı onaylı haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, çeşitli bölgelerin tüm bilgilerini detaylarıyla gösteren plana denir. Arsalar 1/1000 uygulama imar planı çıkmış arazilerdir ve bu sebeple terkleri yapılmış olarak kabul etmek gerekir. Fakat birkaç istisnası da bulunur. Almak istediğiniz arazinin tapusu bulunsa dahi arsa niteliğinin geçerli olup olmadığını incelemek için kesinlikle imar durumunu sorgulamak önemlidir.

Benzer Haber  Aldığınız evin üzerinde ipotek haciz var mı?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

nazim-imar-plani-emlaklobisi

1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ön hazırlık şeklinde yapılan bir imar plan şeklidir.  1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmayan bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz. Belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe girerler. Belediyelerin nazım plan yapma yetkisi bulunur.

 

Yorum Yazın