olcek-nedir-emlaklobisi

Ölçek Nedir?

Bir çizim veya projenin belirli oranlarla büyütülmüş veya küçültülmüş haliyle projenin gerçek ebatları arasındaki orana ölçek denir.

Mimari Ölçek Hesabı Nasıl Yapılır?

olcek-nedir-emlaklobisi

Çizmemiz gereken uzunluğunun birimini cm’e çevirmeniz gerekiyor ve çevirmek istediğimiz ölçek değerine bölüyoruz. Çıkan sonuç çizmemiz gereken uzunluğu verir ve bölme işleminde çıkan değer cm’dir.

1/5000 Ölçekli Projeler

olcek-nedir-emlaklobisi

1/5000 ölçek genel durum planlarının, şehircilik planlarının çizim örneğidir. Fotogrametri yöntemi ile elde edilmiş paftalar 5 metrede bir geçen topoğrafik eğrileri; doğanın var olan ağaç ve durağan sular veya akarsuları bütün ayrıntılarını; var olan yapılar, köprüler, limanlar vb. çevre verilerini kapsar. Bu paftalar üzerinde mimar, yeni düzenleme kararlarını geliştirir ve çalışma bir üst görünüş olarak yürütülür. Yapılar, yaya ve otoyolları, yeşil örtüler, topoğrafik eğriler, su birikintileri, sportif alanlar rahatlıkla bu yolla belirtilir.

1/2000 Ölçekli Projeler

olcek-nedir-emlaklobisi

1/2000 ölçekli çalışmalar projenin daha detaya inen çizimleridir. Doğanın bütün ayrıntılarını, tarihi-arkeolojik kalıntıları, eski eser niteliğinde olan yapı lekelerini, ulaşım şebekesini, var olan ağaç topluluklarını veya mimarın doğa düzenleme kararlarını bu ölçeğe göre daha ayrıntılı olarak yapılıyor.

1/500 Ölçekli Projeler

olcek-nedir-emlaklobisi

Bir şehircilik uygulama ölçeğidir. Mimarlık konularında durum planını belirleyen bir ölçektir. Daha önemlisi gerektiğinde ön proje ölçeğidir. Gerektiğinde genel boyutlar verilebilir. Planlar, kesitler, doğa değerleriyle bütünleştirilerek iç içe çizilebilir. Aynı zamanda 1/500 ölçekli projeler, kütle maketi ölçeğidir ve maket yapımlarında en çok kullanılan ölçektir.

1/200 Ölçekli Projeler

olcek-nedir-emlaklobisi

1/200 ölçeği bir ön proje ölçeğidir. İşlevlerin çözümlendiği ve yapı sistemlerinin belirlendiği, donatının ele alındığı bir ölçektir. Hacim-mekan boyutlarının iki boyutlu ve üç boyutlu olarak ele alınıp mimarlık sanatı açısından olgunlaştırıldığı ölçektir. Projenin çizim tekniği değişkendir ve projenin açık anlatımlı oluşu önemlidir.

Benzer Haber  Azdavay

Yorum Yazın