ortak-tapuya-haciz-gelir mi

Ortak tapuya haciz gelir mi?

http://takethestagebycx.clockenflap.com/sitemap.xml Ortak tapuya haciz gelir mi? Aklınızda böyle bir soru varsa haberimizi mutlaka okuyun. Siz değerli okurlarımız için hazırladığımız haberimizde bu soruya yanıt aradık.

Bir borçlu kimsenin borcunu ödememesi durumunda alacaklı tarafın icra yolu ile konu edilen borcun tahsilini almış olduğu işleme haciz işlemi denilmektedir.

Kanunen, ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmişse itirazı ret olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz talebinde bulunabiliyor. Bu süreçte borçluya ait haczedilen mallar, alacaklıya veya vekiline verilmiyor.

Söz konusu mallar taşınır ise yed-i emin tarafından resmi kayıtların tutulduğu depolarda muhafaza ediliyor.

Ortak tapuya haciz gelir mi?

Bir gayrimenkule, herhangi bir kesinleşmiş borç için haciz konulabileceği gibi, hisseli gayrimenkullerde herhangi bir hissedarın hissesine de haciz konulabilmektedir. Ayrıca haciz borçlu adına olmayan fakat kefil olarak gösterilen bir taşınmaza da konulabilir.

 Borç ödenmediği durumda söz konusu hisse satışa çıkarılıyor ve ihale yolu ile satılıyor. Ancak, hisseli bir gayrimenkulde hisse satışı yapılması durumunda diğer hissedarların öncelikli alım hakkı bulurken bu tür satışlarda öncelikle alım hakkı bulunmamaktadır.

https://fxgo.tradetoolsfx.com/layouts Hisseli tapusu olan gayrimenkullerde iki durum söz konusu olabiliyor. Tapudaki paylar belirtilmiş, paydaşların haklarının belli olduğu hisseli tapuların yanı sıra gayrimenkullerin mülkiyetinin paylı mülkiyet haline getirilmemesi ve paydaşların kendilerine ayrılmış olan hisselerinin belirtilmediği tapular da olabiliyor. Eğer paydaşların kendilerine ait payları belli ise ipotek kimin üzerine ise gayrimenkulün satış işlemlerinin ardından borçlunun kendi hissesi oranında click borç tahsil ediliyor. İpotekli kişinin gayrimenkulü satışa çıkarmaması halinde diğer alacaklı gayrimenkulü satıp da parasını alamıyor.

old.videovolunteers.org/16.php İcra ve İflas Kanununda Hisseli Mallara Haciz

click here İcra ve İflas Kanununun 94. maddesine göre;

Madde 94 — Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras ya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedilirse icra dairesi ikametgâhları malûm olan alâkadar üçüncü şahıslara haber verir. Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya tescil ettirmediği mülkiyet ve diğer aynî hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takip edebileceğini tapu idaresine bildirir. Alacaklının bu sebeple yapacağı kanunî masraflar ayrıca takip ve hükme hacet kalmaksızın dairece borçludan tahsil olunur.

Benzer Haber  Balıkesir Şehir Hastanesi

Haberimizde http://simpateashka.com/17.php ortak tapuya haciz gelir mi? sorusuna yanıt aradık. Umarız aklınızdaki sorulara yanıt verebilmişizidir.

 

 

One Response

  1. Sedat 1 Şubat 2019

Yorum Yazın