Parsel Nedir?

Parsel Nedir? Emlak sektöründe özellikle yaygın olarak kullanılmakta olan terimler arasında parsel yer almaktadır. Anlamı olarak parsel toprak parçasını ifade etmektedir. Herhangi bir toprak parçası üzerinde yapılacak olan tek bir yapı için düzenlenmiş ya da bölümlere ayrılmış halini parsel oluşturmaktadır. İmar Kanununa göre ise parsel ayrılmış ve sınırlanmış olan arazi parçası olarak tanımlanır. Belirlenmiş olan parsel için tek bir kişi sahibi olabileceği gibi aynı zamanda birden fazla kişi ile sahibi olması söz konusu olabilir.

parsel ile ilgili görsel sonucu

Kanunda özellikle parsel sahibi olma durumu gerçek veya tüzel kişilere tanınmış olan bir haktır. Bu durumda hem gerçek hem de tüzel kişiler kanunda parsel sahibi olmaya hak kazanabilirler. Emlak sektöründe parsel iki farklı şekilde oluşabilir. Emlak sektöründe özellikle sıklıkla kullanılmakta olan parselin anlamı yapılacak olan incelemelere göre belirlenmektedir. Arazi üzerine yapılacak olan incelemeler sırasında gerekli işlemlerin ne şekilde yapıldığı önemlidir.

  • Kadastro parseli,
  • İmar parseli.

Kadastro Parseli Nedir?

Kadastro kanunu göre ada içerisinde yer almış olan ve bağımsız şekilde bulunan parseller kadastro parseli olarak adlandırılmaktadır. Yapılan incelemelere göre arazilerin hangi sınırlar içerisinde kimlere ait olduğu belirlenebilir. Yapılan incelemeler sırasında aynı zamanda sahipsiz alanlarında ortaya çıkması mümkündür. Sınırları veya sahipleri belli olan alanlar kadastro parseli olarak belirlenir.

Gerekli olması durumunda yapılacak olan incelemeler sayesinde kişilerin talepleri doğrultusunda sınırlar belirlenebilir. Kadastro kanununa göre yapılacak olan incelemeler süresinde deneyimli kişiler gerekli incelemeleri sağlayarak sınırları belirleyebilir.

İmar Parseli Nedir?

imar parseli ile ilgili görsel sonucu

İmar çalışması yapılacak olan parsellere verilen addır. Özellikle kullanıcılar parsel nedir? Merak ediyorlarsa bu durumda imar veya kadastro parsel üzerinden yapılacak olan çalışmalar için belirlenmiş olan tanıtımları inceleyebilirler. Kadastro parselleri için gerekli çalışmaların yapılmasının ardından yapılmış düzenlemeler ve imara açık alanlar için verilmiş olan izinler doğrultusunda imar parseli belirlenmektedir. Özellikle araziler üzerinde yapılacak olan çalışmalar için geçerli olan terimler arasında yer almaktadır.

Benzer Haber  Normal Ev Mi? Prefabrik Mi?

Parsel Sorgulama Nedir ve Nasıl Yapılır?

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü online veya devlet daireleri üzerinden yapılacak olan sorgulama işlemleri ile parselin hangi sınırlar içerisinde yer aldığını ve kimlere ait olduğunu öğrenme imkanı sağlamaktadır. Gerekli işlemlerin internet üzerinden yapılması kullanıcıların daha kısa süre içerisinde sonuç almasını sağlamaktadır. Aynı şekilde devlet dairelerine yapılacak olan başvurular sayesinde parsel sınırlarının belirlenmesi ya da belirlenmiş olan parselin kime ait olduğunun belirlenmesi kolayca sağlanabilir.

Parsel belirlenirken özellikle uzman kişiler tarafından yapılacak olan kontroller ile sınırların belirlenmesi sağlanabilir. Arazi üzerinde belirlenmiş olan sınırların bir veya birden fazla kişiye ait olması söz konusu olabilir. Bu nedenle sınırların belirlenebilmesi için parsel sınırlarının çizilmesi gerekir. İmar veya kadastro parselin belirlenebilmesi için belirtilen alanlarda yapılacak olan incelemeler sonucunda gerekli işlemler tamamlanarak sınırların belirlenmesi sağlanmaktadır.

 

Yorum Yazın