Plansız Alanlar İçin İmar Yönetmeliği Nedir?

Plansız Alanlar İçin İmar Yönetmeliği Nedir?

Plansız alanlar, belediye sınırları içerisinde ya da dışarısında kalan ve planı bulunmayan alanlardır.

imar-yonetmeligi-emlaklobisi

Plansız bölgeler, belediye ve mücavir alanları kapsamaktadır. 1985 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamı içerisinde, plansız alanların yapılaşma şartlarına ilişkin esaslar bulunmaktadır. Yapılacak olan son nüfus sayımına göre nüfusu yaklaşık olarak 10 bin kişinin altında kalmış olan ya da planı yer almayan belediyelerin yerleşik alanlarda yapılması düşünülen inşaatlar işlerinin kanun üzerinde plansız alanlar yönetmeliği kapsamında yapılması gerekmektedir. Bu yüzden belirtilen alanlar üzerinde yapılaşma şartlarına mutlaka uyulması önemlidir.

Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yapılacak olan son nüfus sayısı üzerinde nüfusu 10 binin altında kalmış olan ya da planı yer almayan bölgeler üzerinde yapılacak olan yapılaşmaların hangi kurallar içerisinde yapılacağını göstermektedir. Söz konusu yönetmelik kapsamı içerisinde uygulanmak istenen yapılaşma şartları belediye ve mücavir alanlarda bulunan yerleşim alanları ile iskan alanı içerisinde bulunan bölgelere göre değişim göstermektedir.

Yönetmeliğin Uygulandığı Alanlar

imar-yonetmeligi-emlaklobisi

  • Planı yer almayan ya da son nüfus sayım durumuna göre nüfusu 10 binin altında bulunan belediyelerin yerleşik alanlarında
  • Belediye ve mücavir bölgelerde yer alan köy ya da mezraların yerleşik alanları üzerinde,
  • Belediye dışında planı yer almayan köy ve mezraların yerleşik bölgelerinde,
  • Belediye sınırları içerisinde ya da dışarısında yerleşik alan sınırları dışında kalmış iskan dışı alanlar yönetmelik kapsamında yer almaktadır.

Yönetmelik hükümleri, ifraz sureti ile beraber elde edilecek olan parsellerin genişlikleri 20 metreden, derinlik durumları ise 30 metreden az olmaması gerekmektedir. Bina cephesi konut üzerinde ve işyerlerinde minimum olarak 6 metre, blok uygulamalarında ise 40.00 metreyi aşmaması gerekmektedir. Konut dışı kentsel çalışma uygulamaları üzerinde plan kararıyla yapılması gerekmektedir.

Benzer Haber  Karavan Hakkında Bilmeniz Gereken Bütün Bilgiler

Bahçe Mesafesi

Plansız bölgeler İmar Yönetmeliği’ne göre, bahçe mesafeleri de değişmektedir.

Ön ve yol kenar kısmına denk gelen bahçe mesafelerini minimum beş metre olması gerekmektedir. Bununla beraber mevcut durumda mesafe aralıkları beş metreden fazla olabilir. Bitişik bulunmayan yan bölgelerde ise çelik, kagir ve benzeri yapı sistemlerinde minimum üç metre diğer yapı durumlarında ise minimum beş metre olması gerekmektedir. Ön bahçesiz bitişik ya da blok şeklinde teşekkül etmiş alanlar üzerinde, mevcut teşekküle uygun şekilde yapılması konusunda belediye yetkisi yer almaktadır. Bununla beraber blok uygulamaları üzerinde blok arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olmaması gerekmektedir.

İfraz Nasıl Yapılır?

imar-yonetmeligi-emlaklobisi

İfraz, tapu kütüklerinde tek parsel olarak kayıtlı taşınmaz malın, planlanmış olan harita hesaplarına göre birden fazla parçaya ayrılması ve bunların her birinin tapuya kayıt ettirilmesidir. İfraz koşulları planlı ya da plansız alanlar üzerinde farklı yönetmeliklerde düzenlenmektedir.

Yorum Yazın