Radye Temel Nedir?

Radye temel yükün zemine düzgün bir şekilde oturtulmasını sağlamaktadır. Bu altyapı çalışması radye jeneral olarak da bilinir. Binayı her türlü tehlikeye karşı ayakta tutar. Kendi ağırlığını aşan deprem gibi durumlarda ise yapıyla birlikte hareket eder. Bu durum, depremin yapıda büyük hasarlar bırakmasını engellemektedir. Bu açıdan radye temeller ekstra bir öneme sahiptir. Çünkü zemin, bu gibi durumlarda en önemli kısımdır. Bunun yanı sıra yapı malzemelerinin daha da gelişmesi gibi durumlar da depreme karşı geliştirilen çözümlerden biridir.

Radye temel, zeminin dayanıklılığı açısından önemli bir boşluğu doldurmuş durumda. Radye jeneral sayesinde yapıların yükleri belli kalitede bir zemine oturtuluyor. Boydan boya yapılan bu çalışma, betonarme yapılardan oluşmaktadır.

Radye Jeneral Nasıl Yapılır?

Radye temellerin yapımı için ilk olarak temel kazılmakta. Sonrasında kayalar ve taşlarla altyapının ilk işlemi yapılıyor. Ardından üzerine ince bir beton dökülmekte. Bu beton, özellikle de altyapıyı oluşturan kayalar ve taşların birleşmesi için önem taşıyor. Sonrasında kalın demirler, betonların üzerine yerleştirilmekte. Demirlerle birlikte çelikler anlamlı bir bütün haline gelmeye başlıyor ve üzerine bu kez daha kuvvetli bir beton dökülüyor. Oluşan en son şekil, radye jenerali oluşturmaktadır.

Radye Temellerin Çeşitleri

Radye temellerin ağırlıklı olarak kullanılan dört farklı çeşidi vardır. Bunlar: düz, kirişli, mantarı andıran görünümde ve ters kemer şeklindedir. Bu çeşitler, yapının en az hasar görmesini sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Düz radye temeller, günümüzde en çok kullanılan çeşittir. Daha düşük ağırlıktaki yapılarda kullanılır. Bu yapıların kolonları arasındaki mesafeler de kısadır.

Kirişli radye temeller, kolonlar arası mesafenin fazla olduğu yapılarda kullanılır. Alttan kirişli ve üstten kirişli olmak üzere iki ayrı modeli bulunan bu tür, kolonların seyrekliğini dengelemektedir.

Benzer Haber  Beykoz Devlet Hastanesi Nerededir?

Mantar radye temeller ise genellikle daha büyük yüklerdeki yapılarda kullanılmaktadır. Bunun sebebi, yapının yükünü zeminde eşit olarak yayabilmesidir. Bu sayede olası deprem gibi doğal afet durumlarında yapının büyük hasarlar görmesi engellenmektedir.

 

 

Yorum Yazın