reasurans-emlaklobisi

Reasürans Nedir?

Reasürans Nedir? Bir sigortacılık kavramı olan Reasürans aslında, sigorta şirketlerinin birbirini sigortalaması esasına dayanır. Yani, sigorta şirketleri Reasürans işlemi ile üstlendikleri riskleri de sigortalatır. Hatta yalnızca Reasürans hizmeti veren şirketler vardır ve bu şirketler diğer riziko üstlenen şirketler ile birlikte hizmet sağlar.

Sigorta şirketlerinin, kendi öz varlıklarından dahi fazla teminat verdikleri poliçeleri vardır. Bu poliçeler işleme koyulurken, riziko Reasürans yapılmış şirketlere eşit pay edilir. Yani hepsini sigorta şirketi karşılamamış olur ki bu da ödenecek zararı büyük ölçüde azaltır. Bu sayede sigorta şirketleri çok yüksek teminatlarla poliçe kesebilir. Ayrıca doğal afetlerin getirdiği büyük riskler bu işlem sayesinde bölüştürülerek ortadan kaldırılabilir.

Reasurans-emlaklobisi

Hepsini Reasürans Edemezler

Reasürans etmek her sigorta şirketinin uyguladığı bir işlemken, üstlenilen rizikonun tamamı Reasürans edilemez. Ayrıca Reasürans edilen pay için Reasürans şirketine sigorta şirketi tarafından prim ödenir. Ayrıca sigorta şirketleri riski veren tarafta bulundukları gibi, riski üstlenen taraf da olabilirler. Buna pool yani havuz Reasürans denir.

Reasürör Reasürans işlemleri ile hayatımıza girmiş bir mesleki kavramdır. Yani reasürör kişiler Reasürans işlemlerinde uzmanlaşmış kişilere denir. Eksper gibi bir görev üstlenen bu kişiler, kabul edilecek olan riskin boyutuna ve gerçekleşmesi durumunda nasıl ödeneceğine dair bir yol haritası oluştururlar.

Reasürans Çeşitleri Nelerdir?

Reasurans-emlaklobisi

Sigorta şirketlerinin oluşabilecek rizikolara büyük meblağlarda teminat vermesinin ardında Reasürans güvencesi bulunmaktadır. Dolayısıyla Reasürans da kendi arasında çeşitlere ayrılır.

  • Zorunlu Reasürans

Sigorta şirketleri genellikle 1 yıl içinde üstlendikleri tüm rizikoları Reasürans şirketine devrederler. Bu anlaşma kapsamında sigorta şirketi üstlendiği tüm riski Reasürans şirkete devretmek, Reasürans şirketi de devredilen riski kabul etmek zorundadır. Bölüşmeli ve bölüşmesiz olarak 2 gruba ayrılırlar. Bölüşmeli sözleşmelere göre riziko belli bir tutarı geçince sigorta şirketi ile Reasürans şirketi arasında paylaşılır. Bölüşmesiz sözleşmelerde ise riski Reasürans şirket üstlenir.

  • İhtiyari Reasürans

Genellikle çok büyük risklerin parça parça Reasürans şirkete devredilmesidir. Ayrıca ihtiyarı – zorunlu Reasürans işlemi de vardır ki zorunlu Reasürans işlemi ile aynı özellikleri gösterir. Tek fark söz konusu riskler oldukça büyüktür.

  • Retrosesyon

Bir Reasürans şirketinin diğer bir Reasürans şirketine riski devretmesi durumudur. Retrosesyon işleminde riski kabul eden tarafa retrosesyoner denir.

  • Risk bonoları

Genellikle felaket risklerinin mali piyasalara bonolar halinde sürülmesi işlemidir. Bonoları satın alan kişiler riskin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi durumuna göre kazanç elde edebilirler, kaybedebilirler.

Benzer Haber  Tapu Bağış İşlemleri Nasıl Yapılır?

Reasürans Neden Gereklidir?

Reasurans-emlaklobisi

Sigorta kapsamına artık hemen her şey girmektedir. Menkul değerlerden bankadan çektiğimiz kredilere kadar, taşınmazlardan uzay araçlarına kadar, hatta insan vücudundaki herhangi bir organa kadar sigortalama işlemi sağlanabilir. Bu kapsamda bazı sigorta yükümlülükleri, riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ciddi primler doğurabilir. Hatta bu primleri veren sigorta şirketi, kendi mal varlığı ile dahi bu riskleri kapatamaz. Bu tarz risklerin doğma durumuna karşın alınan bir önlem olan Reasürans işlemi, riskin bölüştürülmesini sağlar.

Riskin oluşma ihtimaline karşın gerçek ya da tüzel kişiler nasıl ki sigortacılarına prim ödüyorlar ise, sigorta şirketleri de aynı mantık çatısında çalıştıkları Reasürans kurumlarına prim öderler. Ayrıca bazı Reasürans işlemlerinde riskin tamamı Reasürans firmaya da kalmaz. Hatta bazı Reasürans firmaları da başka Reasürans firmaları ile riski bölüşürler. Böylelikle ödenmesi mümkün gibi görünmeyen ciddi riskler alınan Reasürans önlemleri ile kolaylıkla karşılanabilir. Özellikle kasırga, savaş, deprem ve yangın gibi büyük felaketlerin doğurduğu toplam zararlar ancak Reasürans işlemleri ile ortadan kaldırılabilmektedir

Yorum Yazın