recaizade-mahmut-ekrem-yalisi-emlaklobisi

Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı

Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı o dönemde yaşayan ünlü edebiyatçıların bir araya gelerek fikir alışverişi yaptıkları yalı olma özelliğine sahiptir. Yeni sanat akımına ev sahipliği yapan bu yalıda Servet-i Fünun Edebiyatı ortaya çıkmıştır. İsminden de anlaşılacağı üzere bu yalı Araba Sevdası adlı romanın yazarı olan Recaizade Mahmut Ekrem’e aittir. İstanbul ilinde Yeniköy’de yer alan bu yalı aynı zamanda bölgedeki yalılar arasında ilk sıradadır. Tanzimat döneminde yaşayan Recaizade Mahmut Ekrem bu yalıda o dönemin ünlü isimlerini sürekli misafir ettiğinden dolayı Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı “Yazarların Yalısı” olarak da bilinir. Yalının inşa ediliş tarihi 1849 tarihleri ve yaptıran kişi ise Recaizade Mahmut Ekrem’in babası şeklinde ifade edilir.

recaizade-mahmut-ekrem-yalisi-emlaklobisi

Yeniköy Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı

Uzun süredir oturulan Yeniköy Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı ciddi bir bakım görmemiştir. Yalı üç ayrı binadan meydana gelir. Yalının en güney kısmında iki katlı ve orta kısmında geniş balkon bulunan selamlık binası vardır. Kahverengi ahşap görünüme sahip olan bu yalıda selamlık binasının devamında üç katlı ve geniş saçaklara sahip haremlik kısmı yer alır. Binanın en kuzey kısmında ise müştemilat yapısı bulunur ve burası iki buçuk kata sahiptir. Bu üç bina farklı yapıda olmasına rağmen bir düzen içerisinde olacak şekilde yapılmıştır. Bu nedenle yalının dış görünümü oldukça hoştur.

Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı Hakkında

recaizade-mahmut-ekrem-yalisi-emlaklobisi

Recaizade Mahmut Ekrem hakiki bir Boğaziçi insanı olarak bilinirdi. İstinye koyunun en başında muazzam bir manzaraya sahip olan yalısına son derece özen gösterirdi. Yalıya ait her parçasına ayrı titizlik gösteren Recaizade Mahmut Ekrem zaman içerisinde yalıyı parmakla gösterilecek derecede ilgi çekici hale getirdi. Bu durum her ne kadar ilk etapta hoş görünse de ünlü ismin düşmanlarının artmasına da sebep oluyordu. Buna yönelik olarak yalıya sürekli asılsız ihbarlar yapılıyor ve ünlü edebiyatçının her hareketi takip ediliyordu.

Benzer Haber  Konut kredisi nasıl alınır?

Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı aynı zamanda Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret gibi yazarların önünün açıldığı yalı olarak da bilinir. Ancak ilerleyen dönemde yalı ve yazar hakkında asılsız iddiaların sayısının giderek artması ünlü ismin yalıyı satmasına sebep olmuştur.

Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı Tarihi

recaizade-mahmut-ekrem-yalisi-emlaklobisi

Recaizade Mahmut Ekrem’in sahip olduğu yalı kendisinden sonra Hacı Mahmut Efendi, Ticaret Nazırı Kabuli Paşa, Cemil Paşa, Hancıoğlu Ailesi ve Süleymangil aileleri tarafından alınmıştır. Yalının ilk sahibi olan Recaizade Mahmut Ekrem’in vefat edişi 1914 yılına denk gelmektedir. Ünlü edebiyatçı vefat ettiğinde okulların tatil edildiği söylenmektedir. Boğaziçi’nde yer alan pek çok yalı Osmanlı tarihinde geçen önemli tarihi olaylara ev sahipliği yapmasıyla bilinir. İstanbul Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı da bölgede yer alan diğer pek çok yalı gibi kıymetli bir geçmişe sahiptir.

 

Yorum Yazın