sitalani

Sit alanı ne demektir?

Sit alanı genel olarak içinde kamu yararı olan yerlere denmektedir. Sit olarak korunması ana temeldir.Sit alanları da kendi içinde bazı derecelere ayrılmaktadır. Bu sit derecelerinin anlamı nedir sorusuna şöyle yanıt verilir;

İçindekiler

Sit Derecelerinin Anlamı Nedir?

Sit alanlarında doğal olan alanlar vardır. Doğal sit alanları, çok az rastalanan ender tarihi doğal oluşumlardan oluşmaktadır. Bu dopal sit alanları genel olarak tarihi oluşumlar yada tarih öncesi oluşumlar olmaktadır. Özellikle bu sit alanları arkeolojik sit alanı olmaktadır. Özellikle bu yapılan arkeolojik kazılarda ülkenin değerlerine ait birçok kazı ve buluntı bulunmaktadır. Bu kazılar sonucunda birçok mimari, tarihi, kültürel miras açısından çok değerlidir. Sit alanlarında birçok seviye vardır. 1.derece sit alanları, 2.derece sit alanlarıdır, 3. Derece sit alanı olarak bilinir.

sitalani

Birinci Derece Sit Alanları

Birinci derece sit alanı olan yerlerin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu derecede bulunana sit alanı üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamazsınız. Yapmayı düşündüğünüz girişim işlemleri içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına kişisel olarak başvurularak yapmayı düşündüğünüz işlem için izin almalısınız ama bu işlemler de belirlenen yasalar ile sabit tutulmuştur. Bazı işlemler yapımında birçok yerden izin ve onay alınması gerekmektedir. Bu tip arkeolojik yerler birçok tarih öncesi, tarihi devirlere ait olan ender bulunan yerler olmaktadır. Özellikle yapıların sahip olduğu güzellikler alanı çok özel yapmaktadır. Burada korunulması istenen değerler insan elinin emeğinin olmadığı, insan ürünü olmayan güzellikleri ve özelliklerinden dolayı korunulması düşünülen doğal olarak oluşan yapılardır. Asıl olarak insan ile ilişkisi olmayan tabiat alanlarıdır.

sitalani

İkinci Derece Sit Alanları

Bu sit alanları korunmaya yönelik alanlardır. Belli bulunan koruma kurulları ile bu alanlar belirlenerek oluşturalan alanlardır. Oluşturulan bu alanlarda bilimsel çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu sit alanları kullanılabilmesi için belli kurallar sınırları içerisinde olmaktadır. Bunun için de sit alanı ne demek önce bunun bilinmesi gerekir. Özellikle ikinci sit alanlarında yapıma izin verilmeyen bazı durumlar vardır. Bunlar genel olarak turizm işletmeleri ve turizm yatırımı yapılması bununla beraber turistik tesislerinde yapımına izin verilmemektedir. Bu sit alanıda arkeolojik sit alanı altında bulunmaktadır. Burada koruma altına alınmış sit alanları mevcuttur. Arkeolojik kalıntıların olduğu ve kazımının devam ettiği bölge bakanlık tarafından koruma alınır ve o bölgede yerleşim kurulmasına izin verilmez. Oraya yapılacak herhangi bir yapı kontrolsüz olabilir ve arkeolojik kalıntılara zarar verebilir bu da kültürel ve bilimsel olarak büyük bir kayıp ve sıkıntıya yol açabilir.

Benzer Haber  Mücavir Alan Ne Demektir?

ikinciderecesitalani

Üçüncü Derece Sit Alanları

Bu derecede bulunan sit alanları konut kullanımına açılabilecek yerlerdir. Bu durumun bazı gereklilikleri vardır. Yöre halkının potansiyeli göz önünde tutularak doğal yapının kullanıma açılması ve korunması önemlidir. Arkeolojik olarak belli yeni düzenlemelere izin verilecek sit alanlarıdır. Burada devreye koruma kurulları girmektedir onların izin verdiği sürece konut yapımına izin verilmektedir.

Verilen kurur kararları sonrasında yapılan imar planları dahilinde yapılan gerekli incelemeler sonucunda izinler çıkmaktadır. Alanının altyapısına belli zararların verilmemesi ile izin verilmektedir. İstenildiği gibi hemen çalışma yapılmamaktadır. Bakanlıkta bulunan gerekli yerlere öncelikle başvuru yapmak gerekmektedir. Bu başvurulara giderken elimizde gerekli evraklar ve belgele olmalıdır. Yapılacak olan konut çizilen imar planları vs. gibi gerekli her şey hazır olmaldır. Bununla beraber gerekli izin ve onay verildikten sonra işlemler başlamaktadır. Kurumlara başvurular resmi belgeler ile olmaktadır. Diğer sit alanları ile kıyaslandığında bu sit alanına yapı yapmak daha kolay olmaktadır. Gerekli izinlerle sizde istediğiniz yapıyı resmi olarak yapabilirsiniz.

arkeolojiksitalani

Yorum Yazın