Şuyulandırma Nedir?

Şuyulandırma Nedir?

Arsa şuyulandırma, emlak alanında yasal kapsamda uygulanan bir işlemdir. Bu işlemin neden yapıldığı gibi detaylar merak edilmektedir.

suyulandirma-emlaklobisi

Şuyulandırma Tanımı

Şuyulandırma nedir  sorusu için genel bir tanım yapılırsa, bir arsaya,kullanım hakkı kamu kuruluşlarıve belediyeler tarafından var olduğu için el konulması , parsellerle birleştirilmesi ve bu arsanın sonra hisseli şekilde sahiplendirilmesi işlemidir. Bu işlem İmar Kanunu 18. Maddesi ve  2981 sayılı kanun- 10.c maddesi kapsamında yapılmaktadır.

18.Maddeye Göre Şuyulandırma

Şuyulandırma 18. naddeye göre açıklanırsa, belediye ve mücavir alan dışında bulunan arsaların valilikçe kullanılmasını içerir. Binalı, binasız arsa- araziler,  genel olarak hak sahipleri dışında belediyelere aittir.  Belediyelere ait arsalarla birleştirilen,  yeniden imar planına uygun şekilde dağıtmaya ya da tanımlamaya belediyeler hak sahibidir. Düzenlemeye tabi tutulan bu arsa ve arazilerin dağıtımında, değer artışı olması halinde düzenleme ortaklık payı düşülebilmektedir.  Ancak bu düzenleme de sınırlıdır ve yüzde kırk şartı vardır.

 10.C Uygulamasında Şuyulandırma

10.C Uygulamasında Şuyulandırma ile ilgili görsel sonucu

Şuyulandırma 10.c uygulaması  için, imar mevzuatıa aykırı yapılan binalar söz konusudur. Ayrıca özel parselasyona dayalı araziler, binalı binasız araziler, devlet tasarrufu altındaki yerler, birbirleri ile birleştirilirse bunları yeniden tanımlama söz konusudur. Yani tanımlanan bölümün içeriğinde değişiklikler vardır. Yeni tanımlanan  durumda tescil ettirme ve tescil dışında kalan hisseler, ilgili kamulaştırma kanunu  kapsamında peşin ödenme ya da parsel sahipleri aleyhine tesis edilmesine  belediye ve valilikler yetkilidir. Bu yetkiler kadastro müdürlükleri tarafından da kullanılmaktadır. Söz konusu arazilerde hisse sahibi olan kişiler üzerinde  4753, 4486 sayılı Kanunlar ve775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki hükümler olsa bile uygulamayı durdurmamaktadır.

Şuyulandırma Halinde Kat Mülkiyeti

Şuyulandırma halinde kat mülkiyeti,  ilgili kanunun 54’üncü maddesine  göre  açıklanmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu hükmüne göre ortaklaşma ya da şuyulandırma tarihi büyük önem arz ediyor. Ortaklaştırma halinde, hangi gayrimenkuller şuyulandırılmışsa, kat mülkiyetine tabi hangi arazi vs. varsa ;

  • 9 Kasım 1985 tarihi öncesinde tarihe sahip olanlar 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Beirtilen tarihten sonrası için 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi gereğince işlemler yapılmaktadır.
Benzer Haber  Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Anlaşmaya varılamaması halinde  gayrimenkul değeri ortaklaştırma, şuyulandırma işleminden önceki değerine göre ele alınacaktır. Ortaklığı gidermekle görevli sulh mahkemesi tarafından ayrı şekilde ele alınması söz konusudur. Çünkü ortaklaştırma olarak yeni bir tanımlama yapılmamıştır.  Yani kat mülkiyetinde ortaklaştırma sonrası durumlara tarihe göre bakılır ve bu tarihe göre değerlendirme yapılır.

Hüküm verilirken en yakın tarihteki gayrimenkulün değerleri tespit edilir ve değer açısından da bir karara varılır. Sulh mahkemesi kararının kesinleşmesinden sonra, altı ay içerisinde teminat gösterilmezse, gayrimenkullerin tamamı, imar durumuna göre kat mülkiyeti bazı durumlarda kaldırılması ile de açık artırma ile satılabilir. Ortaklık giderilir ve satış bedeli maliklere paylaştırılır. İstisnai durumlar için ilgili kurumlardan daha fazla bilgi edinilebilir.

 

 

 

Yorum Yazın