tahliye-taahhutnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2018

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2018 başlıklı haberimizde Tahliye Taahhütnamesi  ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi

tahliyetaahhutnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tahliye edeceğine ilişkin verdiği taahhüttür. Bu taahhüt kiracı tarafından koşulsuz bir şekilde yazılı ve imzalı olarak verilmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İçin Kullanılır?

6570 sayılı ‘Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da tahliye şartları hususunda belirtilen noktaların sınırlı kalması sebebiyle kiracının kendi isteğiyle ayrılma talebini, yazılı beyan usulü olan tahliye taahhütnamesi ile yapar. Yani, bu taahhütname ile bir gayrimenkulü belirli bir süreliğine kiralayan kişi, gayrimenkulün sahibine mülkünü boşaltacağını tarihi belirtmiş olur.

Tahliye Taahhütnamesi İçin Noter Gerekli Mi?

Bu taahhütnameyi noter huzurunda imzalamak gibi bir zorunluluk yoktur. Fakat noterde huzurunda imzalanması,  her iki taraf açısından daha doğru bir seçenektir. Çünkü ilerde karşılaşılabilecek herhangi bir sorun durumunda noterde imzalanmış olan tahliye taahhütnamesinin ispat özelliği olacaktır.

Kira Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gereken hususlar oldukça önem taşımaktadır. Tahliye taahhütnamesinin aşağıdaki şartları taşımaması halinde tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılacaktır.

tahliyetaahhutnamesi

 

  • Tahliye taahhüdünün yazılı şekilde yapılması

Tahliye taahhüdünün geçerli bir hukuki sonuç doğurabilmesi için yazılı olması gerekmektedir. Bu husus mülga 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/a maddesinde “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen” şeklinde belirtildiği gibi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 352/1 maddesinde de “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde” şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

  • Tahliye taahhüdünün kiracı ya da bir yetkili tarafından verilmesi
Benzer Haber  Eminevim Taksit Hesaplama

Kiracı dışında başka bir kimsenin örneğin kiracı ile birlikte yaşayan eşinin, babasının ya da annesinin tahliye taahhüdü geçerli değildir. Geçerli bir tahliye taahhüdünden sonra kiracının vefatı halinde, kiracı ile kiraya veren arasındaki tahliye taahhüdü, kiracının mirasçıları bakımından da geçerliliğini korumaya devam edecektir.

  • Tahliye Taahhüdünde tarihinin belirtilmiş olması

Tahliye taahhüdünün hukuki olarak geçerli sonuç doğurabilmesi için tahliye taahhüdünde tahliye tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

  • Tahliye taahhüdünün kiralananın  tesliminden sonra verilmiş olması

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 352/1 maddesinde tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları arasında tahliye taahhüdünün “kiralananın teslim edilmesinden sonra” verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

tahliyetaahhudnamesi

Usulüne uygun alınmış bir tahliye taahhütnamesi uyarınca mal sahibinin kiracısını tahliye etmesi için iki yöntemi vardır. Bunlardan biri dava yolu biri de icra takibi yoludur.

Dava yolu tercih edilirse, taahhütnamede yazılı tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde, kiralananın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine tahliye davası açılmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi İle İcra Takibi

Tahliye için icra yolunun tercih edilmesi halinde; kiraya verenin, kiralanın boşaltılması taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibine başlaması gerekmektedir.

İcra takibi açıldıktan sonra kiracıya 15 gün içerisinde kiralananı tahliye ve teslim etmesi ihtarını içeren bir ödeme emri gönderilir. Kiracının ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer kiracı ödeme emrine itiraz ederse icra hukuk mahkemesinden itirazın iptali talep edilebileceği gibi sulh hukuk mahkemesinde tahliye taahhüdüne istinaden tahliye davası da açılabilir.

Eğer kiracı tarafından süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edilmez ya da itiraz reddedilir ise taşınmaz 15 günlük sürenin sonunda icra müdürlüğü tarafından zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir.

Benzer Haber  Ev Alırken Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Bu aşamalarda ilk olarak mal sahibi tarafından yapılan masraflar daha sonra kiracıdan talep edilir.

Tahliye Taahhüdünde dikkat edilmesi gereken noktalar 

tahliye-taahhutnamesi-

Tahliye taahhüdü , taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinde bir madde olarak yazıldı ise geçersizdir.

Tahliye taahhüdü, taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinden ayrı bir kağıda yazılmış olsa dahi , kira sözleşmesi ile aynı tarihi taşıyorsa yine geçersiz olacaktır.

Zira; bu durumda kiracının mesken bulamama halinde, sıkıntı içerisinde her türlü talebe rıza gösterecek halde olduğu düşünülür.

Kiralanan gayrimenkule girilmeden önce verilen tahliye taahhütnamesi de geçersizdir.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/tahliyetaahhutnamesi-1.doc” align=”center”]Tahliye Taahhütnamesi Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

Yorum Yazın