Tapu Bağış İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu bağış işlemi gayrimenkullerin bir başkası adına bağışlanarak devredilmesidir. Tapu bağışında bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan bir başkasına hibe edilmesi işlemi yapılmaktadır. Tapu bağışı reşit ve mümeyyiz olmayan kişilerde veli veya vasi olmadan yapılamaz. Tapu bağışı yapılabilmesi için gereken belgeler tamamlanarak gayrimenkul diğer kişiye bir karşılık olmaksızın devredilir. Tapu bağış işlemleri tapu müdürlüklerinde gerekli işlemler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Tapu bağışı rücu hakkı ile de yapılabilir. Yani geri dönüş hakkı saklı tutularak tapu bağışı yapılabilir. Bu durumda tapu bağışı yapan kişi belli bir zaman kadar gayrimenkulü tapu bağışı yöntemi ile bir başkasına devreder. Fakat rücu tarihi geldiğinde tapu tekrar gerçek sahibine geri döner.  Dönüş hakkı ile yapılan tapu bağışında sürse dolmadan tapu bağışı yapan kişi ölürse tapu gerçek sahibine geri döner.

Tapu Bağışında Gerekli Belgeler

Tapu bağışı yapılabilmesi için gerekli belgelerin Tapu Müdürlüğü’nde ibraz edilmesi gerekir. Tapu bağışında gerekli belgelerde eksik olursa tapu bağışı gerçekleştirilemez. Tapu bağışı için gerekli belgeler şunlardır:

  • Bağışlanacak gayrimenkule ait tapu senedi,
  • Bağışlayan ve bağışı kabul eden kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,
  • Bağışlayanın bir adet, bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları,
  • Tapu bağışında bağışlayanın veya bağışı kabul edecek olan kişinin veli, vasi, vekil, kayyum veya kanuni temsilciye gereksinimi varsa gerekli belge,
  • Gayrimenkule ait ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge,
  • Taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden ödenmesi gereken harcın ödendiğine dair belge.

Tüm bu belgeler tamamlandığında Tapu Müdürlüğü’nde tapu bağış işlemi gerçekleştirilir. Belgelerden biri veya birkaçı eksik olursa tapu bağışı yapılamaz. Belgelerin istenilen nitelikte ve tam olması şarttır.

Benzer Haber  İmar Planı Revizyonu Ne Demek?

Tapu Bağışı Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Tapu bağışı için başvuru yapılıp henüz bağış gerçekleşmeden tapu bağışı yapacak kişinin ölümü tapu bağış işleminin iptal edilmesine neden olur. Yine tapu bağışı yapacak kişinin bağışlama vaadinden vazgeçmesi durumunda tapu bağış işlemi sonlandırılır. Tapu bağışı yapacak kişinin mirasçılarının yapacağı itiraz ile tapu bağışı durdurulur. Tapu bağışı yapılan kişi tapuyu bağışlayan kişiye veya ailesinden birine karşı ağır bir suç işlemişse tapu bağışı iptal edilir. Tapu bağışı yapan kişinin borçlarından dolayı iflası da tapu bağışının iptali ile sonuçlanabilir.

Tapuda Şartlı Bağış Nedir? Nasıl Yapılır?

Tapu bağışında şartlı bağış da yapılabilir. Tapu bağışı yapılırken tapu bağışlayan kişi veya tüzel kişilik belli bir süre sonra tapunun kendisine geri dönmesini şart koşabilir. Tapu bağışında yapılan devir işleminde rücu hakkı belirtilmişse belirlenen zamanda bağış yapılan gayrimenkul belirlenen zamanda bağışlayana geri döner. Tapu bağışında rücu hakkı olmadığı halde tapu bağışı yapanın veya bağışlanan kişinin ölümü halinde tapu bağışı iptal olur ve bağışlanan gayrimenkul ilk sahibine geri döner. Fakat tapu bağışı yapılırken mirasçılarında onayı ile bağış yapılan gayrimenkulün geri dönüşü olmayacak şekilde bir düzenleme yapılmış ise taşınmaz mal bağışlanan da kalır. Kendisi öldüğünde de mirasçılarına intikal eder.

Tapu Bağışı Hangi Durumlarda Yapılamaz?

Tapu bağışı yapılabilmesi için gerekli tüm belgeler tamamlanmazsa tapu bağışı yapılamaz. Tapu bağışı yapacak kişinin ve bağışı kabul edenin rüştü ve mümeyyiz yetkisi olmadığı durumlarda veli veya vasinin bulunmayışı tapu bağışı yapılmasına engel olur. Tapu bağışı yapan kişinin mirasçılarının itirazı da tapu bağışı yapılmasına engel teşkil eder. Tapu bağışı yapılacak gayrimenkulün vergi borcu varsa bu borç ödenmeden tapu bağışı yapılamaz.

Benzer Haber  Baret Nedir?

 

Yorum Yazın