teras-kata-ruhsat

Teras Kat İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

İmar mevzuatına aykırı yapılar konusunda pek çok kişi teras kat için ruhsat nasıl alınır? sorusunu düşünmektedir. Evlerin teras bölümleri üzerinde yapılacak olan alanlar genel olarak yaz ayları içerisinde kullanıcıları için oldukça büyük fayda sunmaya devam etmektedir. Zaman geçtikçe terasta yer alan bu odalar, mutfak gibi diğer bölümlerin eklenmesi ile beraber tam bir kat haline dönüşebilmektedir.

Teras kat olarak adlandırılan bu bölümler, kaçak veya ruhsatsız olarak yapılması pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu yüzde ruhsatsız teras katlar, akıllara yetkili kişilerin tamamen bilgisi dışında yani ruhsatsız şekilde yapılması durumunda ciddi cezaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

teras-kata-ruhsat

Teras Kat İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

Teras kat kısmına ruhsat alınması sırasında yapı belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa belediyeden izin alınması gerekir. Eğer teras katın yer aldığı bölge belediye sınırları dışında olması durumunda ise valilikler tarafından kontrol yapılmaktadır. Teras kata ruhsat almak için yapının yer aldığı arsanın her zaman resmi tapulu olması zorunludur.

Özellikle de bu teras bölgenin yer aldığı arsa yapısının, yapı sahibine ait olması zorunludur. Hisseli şekilde tapulu alanlarda hangi mülk sahibinin arsanın hangi bölgesinde payı olduğu bilinmemesinden dolayı teras kata ruhsatlandırma gerçekleştirilmemektedir. Bunun için ilk olarak ayırma işleminin hisse sahipleri aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Teras Kat İçin Ruhsat Alırken Gerekenler

Teras kata ruhsat elde etmek için tapu bilgi durumlarına göre ilgili belediyeden veya ilgili il özel idaresi üzerinden imar durum belgesi alınması gerekmektedir. Kaçak olarak yapılacak olan bölümün mimari projesi konusunda yetkili bir mimara çizim yapılması önemlidir.

Mimar parsele mevcut vaziyet planlarını en iyi şekilde çizmektedir. Bununla beraber bir zemin etüdü firması ile  anlaşılarak zemin etüdü yaptırması gerekmektedir. Bu uygulamaları ile yapının taşıyıcı sistem konusunda son derece detaylı etüt raporu çıkartılması gerekmektedir. Bu raporun sonrasında yapının deprem performans analizi yaptırılmalıdır.

Benzer Haber  Konut Kredisi Faiz Oranları Yükseliyor!

Bu analiz konusunda güçlendirme yapılması durumunda, bu isteklere bağlı şekilde yapı sahibi güçlendirme çalışması gerekmektedir. Ayrıca büyük bir masraf gerektiği düşünülmesi durumunda binanın yıkımını istemektedir. Tüm projeler ve raporlar hazır durumuna getirilince yapı denetim firmaları ile bir tanesi aranmaktadır.

Firmalar tarafından hazırlanacak olan projeler yapı denetim firması aracılığı ile incelenerek onaylanması gerekmektedir. Bu uygulanacak olan projeler, etüt raporları ve belgelerle beraber belediyeye ya da il özel idaresine bizzat kişisel olarak başvurularak ruhsatlandırma işlemi başlatılmaktadır.

ruhsat

Teras Kat İçin Ruhsat İşlemi Nasıl Yapılır?

Arsa ile ilgili olarak yer alan belediyeye teras kata ruhsat almak için başvurulduktan hemen sonra eğer yapılar üzerinde ruhsatsızlık nedeniyle para cezası çıkması durumunda gerekli ödemeler yapılacaktır. Daha sonra ise bina üzerinde ruhsatlandırma aşamasına geçilmektedir. Bununla beraber yapı konusunda daha önce herhangi bir cezai işlem uygulanmaması durumunda ruhsat çıkarılmadan önce yapı konusunda ortaya çıkan kaçak inşaat işleminin yapılması gerekmektedir.

Dikkat edilecek konular arasında eğer bir yapı üzerinde kaçak yapı tutanağı tutulması durumunda yaklaşık olarak bir ay içerisinde ruhsata bağlanma zorunluluğunun olması durumudur. Kaçak olduğu tespit edilecek olan bir yapının yazımı üzerinde bulunan işlemleri 1 ay içerisinde gerçekleştirmesi ya da yapıyı kısa sürede yıkması gerekmektedir. Bu yapılmadığı durumlarda ise ortaya çıkacak para cezasının yanında yapıyı yapanlara ve yapılmasına izin verenler için yasa içerisinde hapis cezası ön görülmektedir.

Teras katlarda alınması gereken ruhsat koşullarını sizler için değerlendirdik. Burada yer alan önerileri dikkate alarak sizde en gerekli belgeleri alarak terasınızı kullanabilirsiniz.

Yorum Yazın