Türkiye Deprem Bölgeleri

Türkiye Deprem Bölgeleri nereleridir? Ülkemiz Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan bir konumda yer aldığı için deprem kuşağı içerisindedir. Zaman zaman şiddetli depremler ile sarsılan ülkemiz büyük acılar da yaşamaktadır. Bu kapsamda deprem bölgelerini bilmek ve buna göre önlemler almak en akılcı yöntem olacaktır. Genel olarak ifade etmek gerekirse ülkemiz 5 farklı deprem bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler coğrafi sınırlara göre değil fay hatlarının durumlarına göre belirlenmiştir. En tehlikeli deprem bölgesi 1. Bölgeler olurken en az tehlikeli olanlar 5. Deprem bölgesinde yer alan yerleşim bölgeleri olmaktadır. Ancak bu bölgeler deprem riskini ifade etmemektedir. Zira meydana gelecek deprem ve sonrasında oluşacak hasarların boyutları için pek çok parametrenin değerlendirilmesi gereklidir.

5.Deprem Bölgesi

iç anadolu deprem bölgesi ile ilgili görsel sonucu

Ülkemizin deprem açısından en güvenilir yerleşim yerleri iç Anadolu’da yer almaktadır. Bu illerimiz Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde olarak belirlenmiştir.

4.Bölge

4.derece deprem bölgesi ile ilgili görsel sonucu

Genel itibariyle Karadeniz kıyısında yer alan Trabzon, Rize, Giresun, Sinop gibi şehirlerimiz ile Edirne, Kırklareli, Nevşehir, Niğde ve Adana gibi illerimiz dördüncü değrem bölgesi içerisinde sayılmıştır. Bu bölgeler için de deprem büyük bir risk oluşturmamaktadır.

3.Bölge

Deprem açısından orta risk grubunda yer alan üçüncü bölge illerimiz arasında Eskişehir, Antalya, İçel, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Ankara gibi illerimiz yer almaktadır. Şiddetli meydana gelecek bir depremin bu bölgelerde hissedilebileceğini ve zayıf binalarda hasarlar verebilecğeişni ifade edebiliriz.

2.Bölge

İstanbul, Diyarbakır, Bitlis, Kars, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Çankırı gibi illerimiz bu bögede yer almaktadır. Şiddetli bir deprem mal kaybının yanı sıra can kaybına da neden olabilir.

Birinci Bölge

1.derece deprem bölgesi ile ilgili görsel sonucu

Ülkemizin en riskli deprem bölgesi olarak kabul edilir. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Manisa, Denizli gibi büyük şehirlerimiz bu bölge içerisine dâhil edilmiştir. Bunların yanı sıra Siirt, Isparta, Bitlis, olu, Düzce, Karabük gibi küçük şehirlerimiz de bu sınıflandırmada yer almaktadır.

Benzer Haber  Yerleşim Yeri Belgesi

Birinci derece deprem bölgesi içinde meydana gelebilecek depremler büyük kayıplara neden olabilir. Özellikle depreme dayanıksız olan bu bölgede yer alan binaların biran evvel dönüştürülmesi gereklidir. Son olarak yaşadığımız Van Depremi ve Marmara Depremi en büyük örnekler arasında yer almaktadır. Kaçınılan masraflar ilerleyen dönem içerisinde çok daha büyük masraflara yol açmaktadır ki bunların geri dönüşümü de olmamaktadır. Bunun yanı sıra bu bölgelerde yaşayan insanlarımızın depreme karşı daha da bilinçlenmeleri gereklidir. Bu sayede basit tedbirler alarak hayatta kalma şanslarını daha da çok artırabilirler.

Yorum Yazın