Vaziyet_Plani-emlaklobisi

Vaziyet Planı Nedir? Vaziyet Planında Neler Bulunur?

Vaziyet Planı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz. Vaziyet planı kısaca anlatmak gerekirse bir projede bulunan inşaat alanı içerisindeki bütün varlıkların gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet planında yer alan unsurların içerisinde bina yeri, yön, ağaç, yol, telefon direği, elektrik ve su hattı gibi unsurlar mutlaka bulunur. Vaziyet planını çizmek için kadastro müdürlüklerinden alacağınız aplikasyon krokisi gereklidir.

vaziyet-plani-emlaklobisi

Tasdikli kotlu kroki ile 1/1000 ölçekli imar planı paftaları kullanılarak vaziyet planı çizimi yapılır. Ayrıca plan şartlarına dikkat etmek ve imar mevzuatına da önem vermek gerekir.

Vaziyet planı çizilirken yollar, binalar, ağaçlar, arabalar, insanlar ve daha birçok ögeler yer almaktadır.

Vaziyet planı inşaatı henüz başlamamış arsa üzerinde yapılan planlı şema olduğundan dolayı çizilen şema yapılacak olan projeye uygun olmalıdır. Bu ölçekli harita tepeden görünüm sağladığı gibi neyin nerede olduğunu, parkın, havuzun ve binaların bütün çizimi detaylı şekilde çizilir ve tepeden görünümlü ölçekli harita üzerinde bütün detay verilir.

Neyin nasıl konumlanacağını bulunan bu vaziyet planı, kadastro müdürlüğünden temin edilen bir uygulama yardımı ile çizilir. Kroki şeklinde çizilen bu ölçekli harita 1/1.000 şeklinde orantılı bir şekilde özel paftalar yardımı ile çizilmektedir. Vaziyet planı yapılırken planın kuralları ve yapı mevzuatı dikkate alınarak çizilir.

Vaziyet planı yapılacak olan projenin büyüklüğüne göre ölçeklenir. Bu ölçekler 1/2.000, 1/1.000, 1/500, 1/200 şeklinde yapılabilmektedir. Belirtilen kurallar çerçevesinde vaziyet planı çok dikkatli ve özenle çizilmektedir.

Vaziyet planı nasıl çizilir?

vaziyet-plani-emlaklobisi

 • Yerleşim alanında bulunan yapıların yol kenar ve ön bahçe mesafesi minimum 5 metre olmalıdır.
 • Yan tarafta olan bahçelerin uzaklığı dördün kat olan yapılara minimum 3 metre,
 • Dört kattan yüksek olan her yapı için bu uzaklık 0,50 metre arttırılmaktadır.
 • Arka tarafta yer alan bahçenin uzaklığı, yapının yüksekliğine oran ile yarısından az olmamalı.
 • Binanın bütün detayları yazılmalıdır. Giriş, kot, toprak kotu ve üst kot gibi,
 • Binanın uzunluk ve genişliği,
 • Yapı içerisinde bulunan dairelerin tavan kotları,
 • Genel olarak 1/500 civarında ölçekli haritalarda çizilmeli,
 • Kuzey ve diğer yönleri gösteren bilgi,
 • Yapılar ve bloklar, harfli şekilde gösterimler, ağaçlar, yeşillikler, mesafeler ve daha birçok bilgi vaziyet planında detaylıca bilgilendirilmelidir.
Benzer Haber  Türkiye’nin En Büyük 10 İli Nüfusu

Vaziyet Planı Neler İçerir?

vaziyet-plani-emlaklobisi

Yapılacak yapının arsa üzerindeki konumunun kuş bakışı ölçekle ifade edilmesini sağlayan vaziyet planında, komşu ya da cadde-sokak mesafeleri, yapının kesit görünüşü, adresi, kat sayısı gibi bilgiler bulunur.
• İçeriğinde ayrıca kuzey işareti, belli başlı kotlar, yapının kesit görünüşü, adresi, yapı kat sayısı gibi ifadeler de yer alır.
• Bu planda ayrıca birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha spor tesisleri gibi ortak yerler de açıkça gösterilir.
• Vaziyet planı ölçeği genellikle 1/200 veya 1/500 olur. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir.
• Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.
• Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

Vaziyet planı içerisinde projenin birçok bilgisi görselli bir şekilde yer almaktadır. Bu bilgiler arasında,

 • Yollar
 • Yapılar
 • Ağaçlar
 • Arabalar
 • İnsanlar (hepsinde bulunmasa da bazen çiziliyor)
 • Yaya taşıt kuralları
 • Yönler
 • Rüzgar
 • Çatı gösterimleri
 • Yapıların blok blok isimleri
 • Cadde ve sokakların isimleri
 • Alanın bütün metrekaresi
 • Arazinin bütünü
 • Eğim ve mesafeler

Projenin detaylı şekilde güzellikleri ve yapılacak yapılar detaylı şekilde gösterilir.

Yorum Yazın