Vergi Levhası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vergi dönemini yeni atlattığımız şu günlerde, yapmış olduğunuz ödemeleri ve işlemleri doğrulamak veya borç durumunuzu öğrenmek için vergi levhanızı sorgulamak isteyebilirsiniz. Bu konuyu düşünerek, bugünkü haberimizde sizlere Vergi Levhası Sorgulama Nasıl Yapılır? sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

 

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan ve bunları gösteren belgenin adı olarak karşımıza çıkıyor. Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek sahipleri, adi ve kolektif şirketler ve adı komandit şirketler vergi levhası asmak zorunda olan mükelleflerdir. Vergi levhalarını usulüne uygun şekilde onaylatma işlemlerinin ardından iş yerlerine asmak zorundadırlar.

Vergi levhasını kısaca tanımladıktan sonra vergi levhasının ne kadar önemli olduğu konusuna da değinmek gerekiyor. Zira vergi levhası olmayan pek çok şirket aktif olarak yasak olmasına rağmen ticaret hayatlarına devam ediyor. Dolayısı ile iş yaptığınız iş yerinin vergi levhası olup olmadığını sorgulamak da sizin en doğal hakkınızdan birisi haline dönüşüyor.

 

Vergi Levhası Asma Zorunluluğu Var mı?

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre, gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

Gelir Vergisinde Vergi Levhası

l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı,

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bulunma zorunluluğu getirilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

Kurumlar Vergisinde Vergi Levhası

l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler,

Benzer Haber  Hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır?

Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

Vergi levhasında Mükellefin;

a) Adı ve soyadı,
b) Ticaret unvanı,
c) İş yeri adresi,
ç) Vergi kimlik numarası,
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
e) Vergi türü,
f) İşe başlama tarihi,
g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),

ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Vergi lehvası almak için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinde kullanıcı girişi bölümünden size ait bilgilerin bulunduğu sayfaya giriniz. Burada “sorgulamalar” sekmesini tıklayın. Açılan pencerede yer alan seçeneklerden “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğini tıklayınız. Açılan pencereden vergi levhanızı oluşturup, çıktısını alabilirsiniz.

Vergi Levhaları Tasdik Ettirilecek midir?

GİB internet sitesi üzerinde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacakları tabiidir.

Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bulundurulması sayılan yerlerde bulunduracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olması halinde ise mükelleflerin internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdırabilecekleri tabiidir.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

Ayrıca, mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturup bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

Benzer Haber  Safranbolu Öğretmenevi

İşe Yeni Başlayanlar Vergi Levhasını Ne Zaman Almak Zorundadır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında ilgili Tebliğde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerde Vergi Levhası

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar, bulunması zorunlu yerlerde bulunduracaklardır.

İşi Terk Edenler Vergi Levhalarını Vergi Dairesine İade Edecek Midir?

Mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesinin gerekmemektedir.

Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhaları nerelerde bulundurulmak zorundadır?

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi Levhası Sorgulama

Vergi levhasını sorgulamak ise sanıldığından çok daha basit bir takım işlemleri beraberinde getiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr üzerinden vergi levhası sorgulaması yapabildiğiniz gibi benzer işlemi e-devlet yolu ile de gerçekleştirmeniz son derece kolay. E-devlet şifreniz ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetlerine girdiğiniz zaman karşınıza çıkan ekranı eksik bir şekilde doldurarak ilgili kurum veya kuruluş ile ilgili olarak sorgulama yapabilme şansınız mevcut.

İlgili şirketin internet sitesinde veya iş yerinin içerisinde bulundurulması zorunlu olan vergi levhası, bu konuda ihlal yapanlara da yüksek para cezalarını da beraberinde getiriyor.

[button color=”custom” size=”big” align=”center” target=”_blank” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#ffffff” bgcolor=”#00376d” hoverbg=”#004d9b” bordercolor=”#00376d” hoverborder=”#00376d” icon=”momizat-icon-copy3″ link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/resized_12ffc-bee220e3news4.jpg”]Vergi Levhası Örneği İndirmek İçin Tıklayınız[/button]

Yorum Yazın