yapi-kullanma-izin-belgesi-emlaklobisi

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı kullanma izin belgesi nedir?  Yapı kullanma izin belgesi  için gerekli evraklar nelerdir? Tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Yapı kullanma izin belgesi, İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bu belge bir apartmanın sadece bir kısım bağımsız bölümleri için verilmişse cins değişikliği yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İskân Mıdır?

yapi-kullanma-izin-belgesi-emlaklobisi

Yapı kullanma izin belgesi aynı zamanda iskân olarak da kabul edilmektedir. Yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için inşaatın yapı ruhsatını alması ve ruhsat tarihten itibaren 2 sene içerisinde inşaata başlanması gerekmektedir. İnşaatın tamamlanması için verilen süre ise 5 senedir.

Mimari projeye uygun olmadan inşa edilen yapıların yapı kullanma izin belgesi alması mümkün değildir. Bununla birlikte inşa süresinde bütün harçlar eksiksiz bir şekilde ödenmelidir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ( İskan Ruhsatı) İçin Gerekli Belgeler

yapi-kullanma-izin-belgesi-emlaklobisi

Yapı Kullanma İzin Belgesi İlgili Belediyeden Alınır. Ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) Alınabilmesi İçin Aşağıdaki Belgelerin Belediyeye İbraz Edilmesi Gerekir.

Kat Malikleri Eğer İlgili Binaya Daha Önce Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) Almamış İseler; Kendileri Açısından Kat Mülkiyetine Geçişte İlgili Tapu Müdürlüğüne Vermeleri Gereken Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) ‘nın Alımı İçinAşağıda Kırmızı ve Kalın Harflerle Yazılmış Olan Belgelerin Belediyeye Verilmesi Zorunludur.

yapi-kullanma-izin-belgesi-emlaklobisi

1- Başvuru dilekçesi (mal sahibinden)

2- Tapu örneği  tapu (tapu sahibinin tc kimlik numarası) (tapu sahibi firma ise en yüksek hisseye sahip kişinin tc kimlik numarası ve ticaret sicil gazetesi) (vergi levhası)

Benzer Haber  Başakşehir Devlet Hastanesi Nerededir?

3- Yapı ruhsatı örneği ( 5 seneyi geçmemiş) ( belediyeden alınmış olan)

4- Vergi dairesi ilişik kesme belgesi (vergi ilişiği kesildiğine dair belge) (vergi dairesinden alınacak)

5-  SSK ilişiksiz belgesi (ssk ilişik kesme belgesi (ek: 7)) (ssk ilişiği kesildiğine dair belge) (ssk müdürlüğünden alınacak)

6-  Telekom ankastre raporu

7-  Yapı denetim iskan raporu. Bu belgeler yapı denetim şirketinden alınacaktır.

 1. A) Fenni mesullerce yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirtir yapı denetim formu

A1- teknik rapor (yapı denetimli değil ise) (ek: 1)

A2-taahhütname (yapı denetimli değil ise) (ek: 2)

 1. B) Yapı denetim kuruluşunun “yapı kullanma izin belgesi verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur taahhütnamesi” (ek: 4)
 2. C) Yapı denetim kuruluşunun iş bitirme belgesi
 3. D) Yapı denetim defteri
 4. E) Yapı denetim sorumlusunun ve denetçilerinin tc kimlik nosu, oda belge nosu ve ikametgâh adresleri

8- İş bitirim belgesi (sıhhi tesisat ustasının adı, soyadı, imzasını içerir)

9- Onaylı projede var ise sığınak komisyon raporu (…. İlçesi sivil savunma müdürlüğünden “iskâna esas sığınak raporu” (ek: 3)) – sığınak raporu ( sığınak var ise) (ilçe sivil savunmadan alınacak)

10 – ………. Büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığının “yangına uygunluk kontrolü” (ek: 5) – itfaiye onayı – ( yangın merdiveni var ise)

11-  İlgili su ve kanalizasyon dairesinden  kanalizasyon hattına bağlı olup olmadığına dair yazı (örneğin istanbulda iski onayı , beylikdüzü ilçesi ise iski- 3. Kanal bölge şefliğinden alınacak onay)

12 – Yapı kullanma izin belgesi hizmet bedeli

13 – İşletme belgesi

14 – Zemin etüd raporu(yapı ruhsatı ………… osb müdürlüğünden alınmamışsa)

15-  Asansör var ise asansör ruhsatı – ruhsat mevcut ise asansör yıllık muayenesi tamam olmalıdır.

Benzer Haber  Metroport AVM

Asansör yıllık muayenesinin tamam olması için gerekli evraklar ise;

 1. A) Asansör ruhsat fotokopisi
 2. B) Bakım sözleşmesi ( bakım yapan firma ile yöneticilik arasında yapılan sözleşme)
 3. C) Bakımcı firma belgesi ( bakım yapan firmanın bakımcı belgesi olup kendilerinin bu belgesinin sanayi ve ticaret bakanlığından onayı olması gerekir)
 4. D) 2 adet asansör muayene raporu ( bu rapor örneğine sitemizden veya ilgili belediyeden ulaşabilirsiniz.)

Asansör ruhsatı yok ise ;

Asansör ruhsatı ilgili belediyeden alınacaktır. Ancak ruhsatı olmayan asansör için belediyeye aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir.

 1. A) Asansör projesi (imalatçısından alınarak belediyeye verilecek.)
 2. B) Onaylı bir kuruluştan at tip inceleme belgesi

Ruhsatı belediyeden daha önce alınmış olan asansörlere ait ise asansör yıllık muayeneleri yapılmış olacaktır.

16-  Asansör var ise asansöre ait  belediye makine ruhsat müdürlüğünden onay –  ilgili belediye makine ruhsat müdürlüğünden alınacaktır.

17-  İskan harç makbuzu ( ilgili belediyenin gelirler servisinden alınacaktır.)

18- Makine ruhsat harç makbuzu ( ilgili belediyenin gelirler servisinden alınacaktır.)

19– Mimari proje müellifinin tc kimlik numarası

20– Müteahhit için istenen belgeler

 1. A) Müteahhidin oda kayıt belgesi (tarih ve belge numarası yazılı olacak)
 2. B) Müteahhidin vergi levhası
 3. C) Sigorta sicil numarası
 4. D) Ticaret sicil gazetesi
 5. E) En yüksek hisseye sahip kişinin tc kimlik numarası

Yapı Kullanma İzin Belgesi Sorgulama

yapi-kullanma-izin-belgesi-emlaklobisi

Yapı kullanma izin belgesi belediyelerden veya internet ortamında belediyelerinden web sitelerinden öğrenilebilir. Sorgulama ekranlarında inşaat ruhsatı veya yapı kullanım izni bölümü seçildikten sonra belge numarası ve onay tarihi seçilmelidir.

 

Yorum Yazın