almanya

Yatırım İle Almanya Vatandaşlık Hakkı

Yatırım ile Almanya vatandaşlık hakkı almak mümkün. Almanya’da oturum izni almak için sadece ev almak için yeterli gelmeyebilir. Bunun dışında Federal Almanya Göç Yasasının bazı kriterlerini karşılamak da gerekecektir. Buna göre başvuru sahibinin yeteri büyüklükte bir eve sahip olması, kamu düzenine ve güvenliğine olan uyumu, kişinin iş durumu(Almanya’da çalışmaya dair yasal izinler) ve Almanca bilgisi gibi. Maddi tarafında ise Almanya’da oturma izni alabilmek için en az 250 bin euro yatırımla iş kurmak ve bu yatırımda Alman vatandaşlarını istihdam etmek ticaret tarafında karşılanabilecek şartlardan.

almanya

Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni

Almanya yatırım vizesi ile oturum izni almak isteyenlerin yapacakları yatırımın da bazı özelliklere ve kriterlere uygun olması beklenmektedir. Kurulacak şirketin iş alanına bağlı olarak, yapılacak yatırımın bölgesel bir gereksinimi veya ülke çapında ekonomik bir ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması gerekir. Bu bağlamda yatırımının ve girişimin Almanya ekonomisine artı bir değer katması mutlak surette beklenmektedir. Yatırımın kapitalinin (sermayesinin) yatırımcının bizzat kendisine ait olması gerekmektedir. Eğer yatırım sermayesi kredi yoluyla temin edilecekse bu kredinin garantili olması gerekmektedir. Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya’da şirket kuran yatırımcılar, yaptıkları girişim ve oturum vize talepleri doğrultusunda Alman yasaları ve ulusal mevzuatına tabidirler.

almanya

Almanya yatırım vizesi başvurularında söz konusu kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yatırımcının sermaye kapasitesini, kuracağı şirketi profilini, mali planını, ticari planını, tahmini ekonomik kazanç ve kayıpları içerebilecek detaylı bir özgeçmiş hazırlanması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin Alman yasalarına uygunluğu hakkında Alman ticaret odalarından görüş alınabileceği gibi Türkiye’de de danışman firmalarda destek ve bilgi alınabilir.

Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alınması ile Avrupa Birliği sınırları içinde de çalışma ve iş kurma, firmayı taşıma veya firma şubesi açma fırsatı da sunmaktadır. Almanya yatırım vizesinin yatırımcılara sağladığı kolaylıklardan biri de ülkede oturma izni hakkınız olmasına rağmen Almanya’da sürekli olarak ikamet etme zorunluluğu bulunmamasıdır.

Benzer Haber  Torium Alışveriş Merkezi

Almanya Vatandaşlık Hakkı İçin Şartlar

Yerleşme izni oturma izinleriyle ilgili durumu garanti altına alır. Bu izin zaman ve mekanla kısıtlanamaz ve çalışma dairesinin iznine bağlı olmadan her türlü çalışma hakkını öngörür. Yerleşme izni alınarak her türlü işte çalışılabilir. (Bazı meslek dallarıyla ilgili istisnalar vardır: Doktorluk, memuriyeti öngören meslekler vb.)

Genel olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

  • Oturma iznine beş yıldan beri sahip olma
  • Beş yıldan beri sosyal sigortalı bir işte çalışma
  • Geçim masraflarının garantili olması
  • Kişi ve aile için yeterli büyüklükte konut
  • Yeterli derecede Almanca bilgisi
  • Almanya’nın toplumsal ve siyasal yapısı üzerine temel bilgiye sahip olma

Yorum Yazın