Yatırım Yoluyla Letonya Vatandaşlığı

Yatırım yoluyla Letonya vatandaşlığı için şartları ve detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Letonya oturum izni kişiye vatandaşı olmadığı ülkede belli bir süreliğine ya da kısıtlaması olmaksızın oturum izni hakkının tanındığı bir çeşit vize türüdür.

Her ülkenin kendi oturum izni ve çalışma izni şartları vardır. AB müfredatına göre 6 aydan fazla konaklama gerektiren durumlarda Letonya’nın iç tüzüklerine göre önceden belirlenmiş başvuru şartlarını karşılayan kişilere tanınmaktadır.

Letonya oturum iznine sahip olan kişi İzlanda, İsviçre ve Norveç dahil tüm Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkından dolayı oturum izni süresi dahilinde seyahat edebilir.

Letonya

Yatırım Yoluyla Letonya Vatandaşlığı İçin Gerekli Koşullar

Avrupa Göçmen kanunundaki değişikliklerden önce Schengen ülkelerinde oturum izni alabilmek için evlilik yoluyla elde edilen aile birleşimi sebebiyle; çalışma ve eğitim sebepleriyle talep edilen oturum izinlerinin haricinde yabancı vatandaşlara başvurma hakkı tanınmıyordu.  01.07.2010 tarihiyle yapılan değişiklikle Letonya ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak ve belli bir sermayeye sahip olan yabancı yatırımcılara da süreli oturum izni hakkı tanınmıştır.

Letonya Cumhuriyetinin yeni göçmen tüzüğüne göre Letonya Cumhuriyetinde geçici ikamet için gerekli koşullar aşağıdadır:

  • Bir şirkete en az 36.000 Euro katkıda bulunarak ya da ana sermayeye sahip şirket kurarak müracaatta bulunabilirler. Fakat söz konusu şirketin ödeyeceği yıllık minimum vergi tutarı 40.000 Euro’dan düşük olmamalıdır.
  • Bir şirketin sermayesinde 150.000 Euro katkıda bulunarak da yatırımcılar başvuruda bulunabilirler. Bu durumda minimum vergi tutarı ödeme kotası bulunmamaktadır.
  • Bir Letonya Bankasına bono şeklinde en az 300.000 Euro yatırım yaparak oturum izni talebinde bulunabilirler.
  • Letonya süreli oturum iznine başvurmanın diğer bir yolu da Riga’da veya Letonya’nın diğer şehirlerinde bir gayrimenkul satın almaktır.

Letonya

1 Eylül 2014 tarihinde yapılan yasa değişikliğine göre Letonya sınırları içinde yer alan bir büyük şehir veya kırsal kesimde satın alınacak mülkiyetin değeri 250.000 Euro ve daha yüksek bir meblağ olmalıdır. Ayrıca bu kadastronun değeri 80.000 Euro’nun altında olmamalıdır. Yukarıda belirtilen kriterleri sağlayanlar Letonya oturum izni içim müracaatta bulunabilirler. Fakat oturum izni talebinde bulunan yabancıların bu gayrimenkulleri Letonya’daki herhangi bir yasal birimden, Avrupa Birliği vatandaşlarından veya Letonya yasal oturum iznine sahip yabancılardan satın alma şartı bulunmaktadır.

Benzer Haber  Eminevim Taksit Hesaplama

Letonya Vatandaşlığı Başvuru

Letonya

Letonya oturum izni başvuru koşullarını sağlayan kişiler direkt olarak vatandaşlık için başvuru yapamasa da gerekli ikamet süresini sağladıktan sonra Letonya vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler.  Letonya vatandaşlığı yalnızca belirli koşulları sağlayan kişilere tanınmaktadır. Letonya 2013 yılından beri başvuru sahiplerine çifte vatandaşlık hakkı tanımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekli koşulları sağlaması halinde hem T.C. vatandaşlığını kaybetmeden Letonya vatandaşlığı hakkına da sahip olabilir.

  • 15 yaşını doldurmuş olmak
  • Letonya oturum iznine en az 5 yıl süreyle sahip olmak
  • Letonya oturum iznine sahip olunan süre dahilinde Letonya sınırlarında daimi olarak ikamet etmek. 5 yıllık süresiz oturum izni içerisinde en fazla 1 yıl Letonya dışında geçirmek.
  • Letonca dilini akıcı şekilde konuşabilmek, Letonya Cumhuriyeti milli marşını, anayasasının temel ilkelerini bilmek. Letonya tarihi hakkında bir genel kültüre sahip olmak.
  • Yasal ve düzenli bir finansal gelire sahip olmak.
  • Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülke vatandaşları ancak orijinal vatandaşlıklarından feragat ettiklerini belgeleyerek Letonya vatandaşlığına geçebilirler.

Yorum Yazın