Yeni emlakçı yasası nasıl olacak?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, merakla beklenen yeni emlakçı yasası için düğmeye basarken yeni yasanın içeriği de belli olmaya başladı. Emlak alım ve satımını kurallara bağlamak amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik ile birlikte emlakçılığın kuralları sil baştan yeniden belirleniyor.
 “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı”na göre, herkes emlakçılık yapamayacak.İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan yeni düzenleme emlakçılık yapmak isteyenlere Bakanlığın il müdürlüklerinden yetki belgesi alma zorunluluğu getiriyor.

Herkes emlakçılık yapamayacak

Vatandaşlar, yetki belgesine sahip emlakçıların güncel listesini Bakanlığın internet sitesinden kontrol edebilecek. Süresi 5 yıl olacak belge, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılacak. Emlakçıların, esnaf ya da ticaret odalarına kayıt yaptırması ve vergi mükellefi olması zorunlu tutulacak. Yeni emlakçı yasası ile Emlakçılar eğitimle mesleki yeterlilik belgesi alacak ancak emlak yönetimine ilişkin ön lisans diploması bulunanlar bundan muaf tutulacak.

Emlakçı komisyonu yüzde 3’lük bedelin üzerinde olmayacak

Yeni emlakçı yasası ile birlikte emlakçı komisyonuna da bir sınırlama geliyor. Hazırlanan taslak gereği alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3’ün üzerinde olamayacak.

Kurumsal emlak firmaları komisyondan şikayetçi

Devlet kanunla emlakçılık mesleğine çeki düzen vermeye çalışırken kurumsal emlak ofisleri yeni emlakçı yasasındaki bazı maddelerden rahatsız. Binlerce danışanıyla tüm Türkiye’de hizmet vermeye çalışan kurumsal ofisler özellikle komisyon oranlarının yüzde 3’ü geçemeyecek olmasından dolayı biraz dertliler. Bu maddenin düzeltilmesi için yoğun çaba gösteriyorlar. Konuştuğum bir kurumsal emlak ofisi Danışan’ı, ” Emlak komisyonun yüzde 3’lere çekilmesi şirketi için para harcayan ofisleri zorlar. Kurumsal ofisler sürekli danışanlara eğitim desteği sağlıyor. Ciddi ofis giderleri var. Çoğu zaman paylaşımlı işlemler gerçekleştiriyor. Bu kazanç oranlarıyla kurumsal ofisler ayakta kalamaz” dedi.

Tüm alım satım ve kiralama işlemlerinde konusunda deneyimli ve tüm yetkinliğe sahip emlak ofislerinden belirli bir ücret karşılığında yetki belgesi alınması zorunluluğu getirilirse çok daha iyi olabilir. Bu sayede hem danışanlar hem de ofisler kendilerini geliştirirler. Vatandaşlar da sağlıklı hizmet alır.

Benzer Haber  Beykoz Devlet Hastanesi Nerededir?

Vatandaş daha uygun bedel ödeyecek

Konut kiralamada hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olmasının önüne geçiliyor. Hizmet sözleşmesinde alım satıma ilişkin hizmet bedeli oranına yer verilmemesi halinde bu bedel, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin binde beşi olacak. Hizmet sözleşmesinde kiralamaya ilişkin hizmet bedeline yer verilmemesi halinde bedel talep edilemeyecek.

Yeni emlakçı yasası ile birlikte vatandaşlar ev alırken, satarken veya kiralarken daha uygun bir bedel ödeyecek.

Lise mezunu olma şartı

Yeni düzenleme ile birlikte en az lise mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranacak. Yine emlakçıların devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlarla hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, terörün finansmanı ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek.

Emlak işletmeleri, bağımsız bölüm niteliğini taşıyacak ve en az 30 metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bu işletmelere; masa, dolap, koltuk, bilgisayar, internet gibi teknik donanım konulacak ve buralarda yeterli sayıda taşıt bulundurulacak.
Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar, talep edilmesi halinde, taşınmazın rayiç satış veya kira bedelini tespit edebilecek.
Emlak işletmeleri, taşınmaz ticareti dışında faaliyette bulunamayacak. İşletme tabelası ve evraklarında, mesleği tanımlayan ibareler dışında ifade yer alamayacak. Emlakçılık hizmeti sunulurken, ahlaka uygun hareket edilecek, yanıltıcı bilgi verilmeyecek ve tercihleri etkileyecek bilgiler gizlenmeyecek. Emlak işletmeleri, hizmet verdiği kişileri, yasa dışı, dürüst veya etik olmayan uygulamalara teşvik etmeyecek. Emlakçılar, hizmet verdiği kişilere tehditkar davranışlarda bulunmayacak ve taciz edici taktikler uygulamayacak.Taşınmazın tanıtımına ilişkin fotoğraflar ve imar durumuna ilişkin belgeler işletmede bulundurulacak.

Yeni emlakçı yasası

Yeni emlakçı yasası

İpotek haciz gibi kısıtlamalar sözleşmede olacak

Taşınmaz ticaretine ilişkin hizmet verilmesi için taşınmazın sahibi ile yazılı hizmet sözleşmesi imzalanacak. Hizmet sözleşmesinde; taşınmazın tapu kaydı, büyüklüğü, fiili kullanım durumu, cephe ve manzarası, dolmuş, otobüs ve metro duraklarına mesafesi, okul, ibadethane ve hastane gibi yerlere uzaklığı, oda sayısı, duş kabini, dolapları, parke, uydu tesisatı gibi iç özellikleri, asansör, çocuk parkı, otopark gibi dış özellikleri yazacak. Araziler için ise hisse, emsal ve gabari bilgileriyle üzerinde ekili ve dikili ürün bulunup bulunmadığı bilgisi belirtilecek. Taşınmaz üzerinde ipotek ve haciz gibi kısıtlamalar olup olmadığı, taşınmazın krediye uygunluk durumu sözleşmede yer alacak. Emlakçının alacağı hizmet bedeli de sözleşmeye konulacak.

Benzer Haber  Ev Satışı İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Evi almaktan vazgeçen cayma bedeli ödeyecek alıcı, satıcı ve emlak işletmesi arasında, alım satıma ya da kiralamaya aracılık sözleşmeleri imzalanacak. Bu sözleşmelerde; taşınmaz bilgileri, taşınmazın satış ya da kiralama bedeli, bu bedellerin ödenme yöntemi, kiranın yıllık artış oranı gibi bilgiler yer alacak. Tapu harcının alıcı ve satıcı arasındaki paylaşım usulüyle taraflardan birinin cayması halinde, cayma bedeli ödenip ödenmeyeceği hususu da sözleşmeye girecek. Buna göre, alım satımda, hizmet bedelinin yüzde 10’u, kiralamada da hizmet bedelinin tamamının cayma bedeli olarak ödeneceği hükmüne sözleşmede yer verilecek.

Taşınmaz sahibi, birden fazla emlakçıyla aynı taşınmaza yönelik anlaşabilecek. Bu durumda, bir alıcı ya da kiracıyla sözleşme imzalayan emlakçı hizmet bedeli alacak.

Yetki belgesi olmayana ruhsat yok


Emlak işletmesi açılırken, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden yetki belgesi kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

Bakanlık, yönetmeliğin uygulanmasında çıkan sorunlar ve şikayetlerle ilgili emlakçıları denetleyebilecek. Belediye ve il özel idareleri de ön inceleme mahiyetinde denetim yapabilecek. Yönetmeliğe aykırı hareket edenlerle denetimlerde bilgi ve belge vermeyip denetimi engelleyenlere Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası kesilecek. Kanuna göre, mevcut durumda, kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere 3 bin lira, denetime yetkili olanlarca istenilen bilgileri vermeyenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere 2 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Bu cezalar her yıl güncelleniyor.

Yönetmelik taslağının geçiş hükümlerine göre, mevcut emlak işletmeleri, yönetmelik yayınlandıktan sonra 18 ay içinde yetki belgesi alarak yönetmelik şartlarına uymak zorunda olacak. Lise mezunu olma şartı için mevcutlara muafiyet tanınırken, lise altı eğitimliler de işlerine devam edebilecek.

Yorum Yazın