yoldan-ihdas

Yoldan İhdas Nedir?

Yoldan İhdas nedir? Sorusunu yazımızda tüm detayları ile inceleyebilirsiniz. Yoldan İhdas , imar uygulamasından önce yol niteliğinde olan bir taşınmazın , yolun kapanmasıyla düzenlenen yeni harita ile yoldan ayrılarak bir parsel numarası ile Tapuya tescil edilmesidir. Bu yol tamamen kapanmış ya da yol fazlalığı sebebiyle ihdas edilmiş olabilir.

Bu işlem sonrasında kadastro yolu , yol vasfını tamamen kaybeder ve belediye, köy, karayolları genel müdürlüğü veya hazine adına tescil edilir.
Yoldan ihdas işlemi, haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken bir işlemdir.
Yoldan ihdas ; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.
yoldan-ihdas

Yoldan İhdas Haritası Nedir?

İmar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

yoldan-ihdas

Yoldan İhdas Nasıl Yapılır?

Yoldan ihdas önceden yol olmasına karşılık, imar planı gereği kapanan yolların imar planındaki amacına uygun olarak işleme tabi tutulmasıdır.

Yoldan ihdas haritaları yer kontrol noktalarına dayalı olarak yapılıyor. Yoldan ihdas edilen parselin sınırları, komşu parsellerin tüm sınırları ile imar adasının sınırı zemine aplike edilerek belirleniyor.

-Yoldan ihdas işlemi için öncelikle Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzel Kişiliği Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunuluyor.

-Talep önce genel evrak defterine sonra da fen işleri kayıt defterine kaydediliyor.

-İstem belgesi düzenlendikten sonra fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılıyor.

-İşlemin cinsi istem belgesinde işaretleniyor. Adı ve soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılıyor.

-İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgili idareye bildirilerek tamamlanması isteniyor ve yoldan ihdas haritasının arazi kontrolü için gün verilmişse verilen gün ve saat belirtiliyor.

Benzer Haber  Karagöl Yaylası (Artvin)

-Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritaların kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınıyor.

İşlem sonucu;

-Ihdas olan parseller pasif parsel tabakasına atılıyor ve tabakaları kapalı oluyor. Yani eski durumlarını koruyorlar fakat bu parseller dengelemeye katılamıyor.

-Yoldan ihdas olan parsel, ihdas alan ile birleşiyor ve bir önceki alan değerini koruyor.

-Yeni oluşan parsel, ada içindeki en son numarayı alıyor.

-Bu işlem sonunda istenirse dengeleme yapılabiliyor.

-Gerektiğinde ihdas parseli ile işleme konu olan parsel birleştirilemeyebiliyor. Bu durumda 2 ayrı parsel oluşuyor. İşleme konu olan parsel aynı isimde ve parsel tabakasında kalıyor. Yeni oluşturulan ihdas parseli ada içindeki en son numarayı alıyor ve parsel tabakasında oluyor.

yoıldanihdas,

Yola Terk Nedir ?

Kısaca, taşınmaz  ( bina , konut , arsa , arazi ) sahiplerinin bir uygulama ile taşınmazı kamu yararına terk etmeleridir. Bu uygulama İmar planlarının uygulanması sırasında gerçekleşmektedir.
Bu terk etme işlemi taşınmazın hepsi ya da bir kısmında uygulanabileceği gibi bedelli ya da bedelsiz olabilir.
Örneğin ; taşınmazınız Belediye yol çalışması ( Genişletme vb. ) içine girmiş ise , Belediye sizden taşınmazınızı bedelli ya da bedelsiz bir şekilde alabilir. Bu işleme Yola Terk denmektedir.
Bu konu belediyeler ile taşınmaz sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren bir konudur.
Belediyeler genelde taşınmazları bedelsiz olarak almak isterler. Fakat bedelsiz olarak alınma işlemlerinde kişilerin haklarını aramaları için mahkemeye gitmeleri önerilir.

Yorum Yazın