besiktas-jandarma-arsasi

Beşiktaş Jandarma arsası 472 milyona satıldı!

Beşiktaş Jandarma arsası 472 milyona Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu Astaş İnşaat şirketine satıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı tarafından ihaleye çıkarılan Barboros bulvarındaki arazi açık arttırmayla satıldı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul’daki 5 arsasını dün açık arttırmayla satışa çıkardı. İhalede Beşiktaş’taki arsa satıldı. Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’ni kapsayan arsanın sahibi Astaş Gayrimenkul oldu. Şirket konumuyla öne çıkan arsa için 472 milyon lira ödeyecek.

Beşiktaş arsasında 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Satılabilir alan 35 bin 712 metrekare olarak öngörülürken, toplam inşaat alanı satışa dahil olmayanlarla birlikte 50 bin metrekareyi buluyor. söz konusu arsayı TOKİ’den geçtiğimiz ay yaklaşık 360 milyon lira bedelle almıştı. Arsa, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emlak Konut TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilmişti.

vedat-asci-astas

Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı

Vedat Aşçı, “Konutların yarısını yabancıya satacağız”

Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, “Teklifi sunduk, yönetim onaylarsa burada lüks bir rezidans projesi planlıyoruz. Yatay mimarinin ve yeşilin ön planda olduğu bir proje olacak. Konutların yarısını da yabancıya satıp ülkemize döviz girdisi sağlayacağız” dedi.

Emlak Konut’un satışa sunduğu 5 arsanın toplam muhammen bedeli 1.4 milyar liraydı. Beşiktaş arsasının yanı sıra Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası da satışa sunuldu ancak talibi çıkmadı. Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi olarak bilinen alanın muhammen bedeli 584 milyon liraydı.

Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. Söz konusu arsada 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olacağı açıklanmıştı.

İhaledeki Kayabaşı arsanın değeri 92 milyon, İkitelli arsalarından birinin değeri 207, diğerinin 60 milyon olarak açıklanmıştı. Öte yandan İller Bankası da İstanbul ve Ankara’daki 37 gayrimenkulünü satışa çıkardı. Muhammen bedeli 1 milyar lirayı aşan taşınmazlar için 1 Kasım’da ihale düzenlenecek.

Benzer Haber  Nazmi Durbakayım: 3 milyar liralık satış bekliyoruz!

Beşiktaş Jandarma arsasının plan notları:

1. Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye mahallesi, 42 pafta, 637ada,3-5-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 67-68 parselleri ve arasında kalan tescil harici alanları kapsamaktadır.

2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan; kısmen park alanı, kısmen cami alanı, kısmen yol alanı, kısmen de konut alanıdır.

3. Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

4. Plan onama sınırı içerisinde ihdasa konu alanlar imar kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılmadan ihdasa konu edilerek tescil edilemez. Bu alanlar 18. Madde uygulamasında kamu yararı kapsamında dop’da kullanılacaktır. 18. Madde uygulaması sonrasında oluşacak parsellerde mer’i imar planı plan notlarının d. Konut alanları bölümünün 1. Maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

5. Uygulama öncesinde ilgili kurumların (İBB-ulaşım planlama müdürlüğü, İBB-etüd projeler daire başkanlığı, İBB-altyapı projeler müdürlüğü) kurum görüşleri alınacak, önerilen tedbirlere uyulacak ve kurum görüşleri doğrultusunda önlemler alınacaktır.

6. Planlama alanındaki fonksiyon alanlarında kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalamasından alınabileceği gibi fonksiyon alanının cephe aldığı yolun en düşük ve/veya yüksek noktasından da kot alınabilir.

7. Planlama alanında yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurmak amacıyla arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir.

8. Subasman kotu ±2.00 m olarak kullanılabilir.

9. Çatı, saçak form ve genişlikleri serbesttir.

10. Konut alanında kaks:1.00 olup, taks için istanbul imar yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

11. Konut alanında en fazla 2 bodrum kat iskan edilebilir. Bodrum katların iskan edilmesi halinde zemin üstü için yençok:4 katı geçemez.

12. Açığa çıkan bodrum katlarda yer alan ortak alanlar spor salonu, sosyal tesis, sığınak, komurluk, su deposu, tesisat, otopark vb. Olarak da kullanılabilir ve kullanılan bu kısımlar emsal hesabına dahil edilmez.

Benzer Haber  Kira Beyannamesi

13. Konut alanında yapılacak olan binalarda blok şekli, boyutları, çekme mesafeleri, bloklar arası mesafeler serbesttir. Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir, yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanılabilir. Aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

14. Konut alanlarında ada ya da parsel için belirlenen emsal değeri içerisinde kalmak ve emsal alanının maks. %5’ini aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak ve/veya konut bloklarının zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.

15. Ticari kullanımın gerekliliklerinden dolayı zemin ve bodrum katların kat yükseklikleri asma kat şartı aranmaksızın 6.00 m .’ye kadar yapılabilir.

16. Konut alanlarında yapılacak olan yapılarda kapıcılık v.b. hizmetlerinin projelendirilecek yönetim birimlerinde çözülmesi ve genel yönetim planı ile tanımlanması halinde bu yapılarda kapıcı dairesi şartı aranmayacaktır.

17. Dini tesis alanında kaks=1.50 ve yençok: serbest ‘dir. İlgili kurum tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

18. Park alanlarında yer altı ve 200 m²’yi geçmeyen yer üstü trafosu ve toplamda 60 m²’yi geçmeyen doğalgaz istasyonu yapılabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda bu alanlar plan değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilip parsel numarası alarak ilgili kuruma irtifak hakkı tesis edilebilir.

19. Plan üzerinde yazılmış olan yol genişliklerine uyulacaktır. Ancak planda çizilen yol genişliği simgede yazılan yol genişliğinden farklı ise planda çizilen yol genişliğine uyulacaktır. Planda belirtilmeyen yol genişlikleri için plan üzerinden ölçü alınacaktır

20. Uygulama aşamasında parsel bazında hazırlanacak jeolojik/jeoteknik rapor hükümlerine uygulanacaktır.

21. Açıklanmayan hususlarda, öncelikle meri imar planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği, istanbul otopark yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yorum Yazın