Çevre Temizlik Vergisi – Çöp Vergisi Ödemeleri 2018

Çevre Temizlik Vergisi – Çöp Vergisi Ödemeleri 2018

Çevre temizlik vergisi dolu veya boş olmasına bakılmaksızın tüm konut ve işyerlerinden alınmaktadır. Çevre temizlik vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır. Halk arasında çöp vergisi olarak da bilinen vergi, konut ve işyeri kullanıcıları tarafından ödeniyor. Eğer konut ve işyerinde kiracı varsa çöp vergisini kiracılar ödüyor. Bu yıl dükkan kiralayan veya satın alanların da bu ay içinde çöp vergisi borcunu ödemesi gerekiyor.

Boş Binalar İçin Verginin Kapsamı Nedir?

Boş binalarda çevre temizlik vergisinin mükellefi binanın sahibidir. Ancak boş binaların vergisi aşağıdaki biçimde değerlendirilir.

1. Çevre temizlik vergisi beyannamesi, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.

2. Çevre temizlik vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir.

3. Vergi, her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.

Çevre Temizlik Vergisinin Ödeme Koşulları Nelerdir?

1. Çevre ve Temizlik Vergi ödemeleri için isteyen kişilere belediyeler 2 eşit taksitle ödeme seçeneği sunmaktadır. Çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemeleri Mart ayı itibari ile başlamakta olup Mayıs ayı sonuna kadar devam etmektedir. Çevre ve Temizlik Vergisi 2.taksit ödemeler ise Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmelidir.

2. Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır.

Benzer Haber  Kira Zammı Hesaplaması Değişiyor

3. Mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu belgelendirmesi halinde bu taşınmazların boş oldukları sürece çevre temizlik vergisinin yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bu da tahakkuk eden verginin yaklaşık yarısının ödenmesine isabet eder.

Kimler Öder?

Çevre temizlik vergisi, bina veya apartman katında ikamet edenler veya işyerini kullananlar tarafından yılda iki kez ödenmektedir. Vergiyi ödeyebilmek için çevre temizlik vergisi bildirim formunun (görmek için lütfen tıklayın) doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur. Sonraki işlemler ve değişiklikler için çevre temizlik vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilebilir.

Çevre Temizlik Vergisi 2018 Son Ödeme 30 Kasım!

2018 yılı vergi takvimine göre gayrimenkul sahipleri tarafından ödenmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergisinde sona yaklaşıldı. Henüz vergi borcunu ödememiş olan mükelleflerin, ödemelerini 30 Kasım akşamına kadar yapmaları gerekiyor.

1. Konutlara Ait Vergi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Vergi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Yorum Yazın