Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Başlıyor!

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri yarın başlıyor.  Emlak vergisi, bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi denir. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlüdür. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayındadır.

Emlak bildirimi için gerekli evraklar nelerdir?

Emlak bildirimi başvurusunu gerekli belgelerin teslimi ile yapılabiliyor. Bu belgeler: TC kimlik numarası, vergi numarası, tapu fotokopisi, binanın açık adresi, bina için yapı kullanma izni (fotokopi), beyanda bulunanın arsa ve iş yeri adresidir. Aynı zamandan belediyeden temin edilen başvuru formunun da eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gerekiyor.

2018 Artış Oranları Ne Kadar?

Türü Büyükşehir Olan İller   Büyükşehir Olmayan İller
Mesken Binde 2                         Binde 1
İşyeri Binde 4                             Binde 2
Arsa Binde 6                                   Binde 3
Arazi Binde 2                                 Binde 4

 

Vergi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenilebilir.

Emlak vergisi nereye ödenir?

Vergiyi ödemek için mükellefler bağlı bulundukları belediyelerin emlak servislerine müracaat ederek ödemelerini gerçekleştirebilir. Taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye ödenmesi gerekiyor. Taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi ya da Belediyelerin banka hesap numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarası yazılarak yapılabiliyor. Ayrıca, internet üzerinden de online bir şekilde ödenebiliyor. Belediyelerin e-belediye portalından sisteme giriş yapılarak ödemeler online şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ancak bütün belediyeler e-belediye sistemine geçmedi bu yüzden kontrol etmek gerekiyor.

Benzer Haber  3. Havalimanına Rakip Çıktı!

Emlak bildirimi yıl içerisinde iki taksit olarak ödenebiliyor.

2006 yılında Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu karara göre hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerden, emeklilerden, gazilerden, şehit eşlerine ve yetimlerine ait brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenden emlak vergisi alınmıyor.

Belediyeler için önemli bir gelir kaynağı sayılan emlak vergisi zamanında ödenmediği durumlarda, gecikme oranı günlük olarak hesaplanan gecikme cezası söz konusudur.

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Bu yüzden mükelleflerin tarih konusunda dikkatli olmaları gerekir.

Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde vergi, binde 4 olarak hesaplanır.

Yorum Yazın