Hangi Tapular Haczedilemez?

Hangi Tapular Haczedilemez? Tapu haczi birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Hangi durumlarda haczedilemediği bilinmesi gerekir. Hak savunma gibi nedenlerle kritik bir konudur. İcra İflas Kanunu, hacizde takip edilmesi gereken adımları, haczedilebilir menkul, gayrimenkul ve alacakları ve haczedilemez olanları hükme bağlamıştır. Peki hangi tapular haczedilemez?

Haciz Nedir?

Ä°lgili resim

Bir alacaklının, kendisine borçlu olan bir kişinin parasına ya da malına icra ile el koyması işlemi haciz işlemi olarak tanımlanabilir. Yani borcunu ödemeyen kişiye icra ile ödeme yapması sağlanır.  Bu da genelde mal varlığına el koyma şeklinde olur. Ancak bazı hallerde haciz edilmeme durumu vardır.

Haczi Yapılamayan Tapular Hangileridir?

Haczi yapılamayan tapular   başka kişilerin de hakları devreye girdiği zaman görülen bir durumdur. Yani bir kişi borçlu olduğunda ve bu borcu almak için haczi yapılması için bir mal varlığına yönelme oluyorsa bu durumda başka kişilerin de hakları olup olmadığına bakılır.  Bu kapsamda İcra İflas Kanunu’nda hazırlanan ve haczedilmesi mümkün olmayan haklar ve mallar koruma sağlamaktadır. Borçluya alacaklıya karşı etki alanı kısıtlanan bu mallar nedeniyle haciz yapılması mümkün olmaz. Münasip ev kavramı bu noktada devreye girer.

haczi-yapilamayan-tapular-emlaklobisi

Münasip ev kavramı, bir borçlunun kendisi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeten mesken anlamına gelmektedir. Sosyal ve mali konumu koruyan bu mesken, ihtiyaçları karşılayan asgari ifade eder. Münasip  ev de aynı şekilde bu haczi mümkün olmayan mallar arasında yer almaktadır. Haczi mümkün olmayan mal ve haklar genel olarak bu iki durumda mümkün olmaz. Ancak  süreçle ilgili daha detaylı bilgi öğrenilebilir.

Basit anlatımıyla, borçlunun haline münasip ev kavramı, borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeten, sosyal ve mali konumunu koruyan meskeni ifade etmektedir. Haline münasip kavramı aynı zamanda bu ihtiyaçları karşılayan asgari niteliği tanımlamaktadır.

Benzer Haber  Teknik Yapı’dan Faiz İndirimine Destek

Sonuç olarak haciz işlemi, borcunu istekli olarak ödemeyen borçluya karşı alacaklının alacağını tahsil etmesine imkan tanıyan bir cebri icra yöntemidir. Bu yolla tahsilatta alacaklı, borçlunun menkullerini, gayrimenkullerini ve üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarını haczetme yoluna gidebilir. Ancak ilgili yasada haczi mümkün olmayan mal ve haklar da sınırlı olarak sayılmıştır. Borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeten mesken ise haczedilemez mallar arasında yer almaktadır.

Hacizli Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır?

haciz sorgulama ile ilgili görsel sonucu

Tapu dairesinde bu tip satışlarda tapu görevlisi satın alma esnasında taşınmazı satın alan kişiye sözlü olarak bu taşınmaz tapusunun üzerinde haciz ya da ipotek bulunduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak o süreye kadar yapılan ödemelerin bulunması durumunda bu ödemelerin geri alınması zorlaşıyor. Bu nedenle taşınmaz satın almak isteyen kişilerin öncesinde mutlaka hacizli tapu sorgulama işleminin yapılması gerekiyor. Haciz sorgulama işlemini yapmak isteyen kişilerin taşınmazın bulunduğu tapu dairesi üzerinden bilgi almalarına izin verilirken yine e-devlet üzerinden de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasına girerek sorgulamanızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Yorum Yazın