İmar Affında Yeni Düzenleme

İmar Affında Yeni Düzenleme! İş yerleri yapı kayıt belgesi bedelinin ruhsatlı alan üzerinden hesaplanması nedeniyle yüksek rakamlar ödemek zorunda kalacaktı. Yeni düzenleme ile hesaplama sistemi sadece tesisin kapladığı alanla değiştirilerek, patronlara kolaylık sağlandı.

imar-affi-emlaklobisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Tebliğ ile yapı kayıt belgesinin müracaatı, bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, yapı kayıt belgesi verilen hazineye ait taşınmazların satışı, belge düzenlenmeyecek binalar ile bu belgenin düzenlenmesi aşamasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususlar yer aldı.

Buna göre, yapı kayıt belgesi, ruhsatı veya kullanma izni bulunmayan yapılarda tamamı için yapı kullanma izni olan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde ise yapının tamamı için düzenlenecek.

Benzer Haber  2 Milyon Kişi İmar Barışı İçin Başvuru Yaptı

İmar affı’nda patronlara kolaylık!

imar-affi-emlaklobisi

Arsa emlak vergi değeri hesapları, Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş binalar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı, parsel üzerinde birden fazla yapı yer alması durumunda, sadece yapı kayıt belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı, hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden yapılacak.

İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari amaçla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacak.

Uygun olmayan binalar için yapı kayıt belgesinin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, belge iptal edilecek ve yalan beyan veren başvuru sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İmar Affı Nedir?

imar-affi-emlaklobisi

Gecekondu ve imar mevzuatına göre inşa edilmemiş yapıların uygulanma ve mülkiyet sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı denir. Kanun 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı ile kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İmar affı, afet bölgesinde yer alan ve risk altında bulunan yapıların düzenlenmesi için çıkarılan kanunlar sonucunda yürürlükten 2012 yılında kaldırılmıştır. Fakat daha sonra yapılan değişiklik ile birlikte yeniden yürürlüğe girmiş ve süresi 2018 yılına kadar uzatılmıştır.

İmar affından nasıl yararlanılır?

İzne tabi olmadan inşa edilen bütün gayrimenkuller imar affı kapsamında değerlendirilir. İmar affından yararlanma hakkına sahip olan kişiler için 6785 sayılı kanun uygulanır. Yasanın 103. maddesinde af kapsamına giren koşullar belirtilmiştir. Öte yandan kanunda belirtilen maddeye göre, B bendi dışında belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve sanayi, depolama, turistik, tarımsal alanlarda ve askeri bölgelerde yer alan yapılar için imar affı uygulanmaz. Bunun yanı sıra Çanakkale Boğazı bölgesinde 1983 yılından sonra inşa edilen kaçak yapılar da imar affı kanundan yararlanma hakkına sahip değildir. İmar affından yararlanmak isteyen kişilerin ilgili tapu müdürlüklerine ve belediyelere başvuruda bulunması gerekir.

Yorum Yazın