İmar Barışında Müteahhitlerden Paranızı Geri Alabilirsiniz

İmar barışında müteahhitlerden paranızı geri alabilirsiniz. Yapı kayıt belgesi başvurularının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük imar barışı çalışması olan 16 milyon yapı için çözüm getirmesi bekleniyor.

Yapı kayıt belgesi başvurularının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük imar barışı çalışması olan 16 milyon yapı için çözüm getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda müteahhitlerden kaynaklanan kaçak yapılar için ödenen harç bedelleri müteahhitlerden geri alınabilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Nizamoğlu; “İmar barışı başvurunuzdan önce ödemiş olduğunuz imar para cezası varsa, imar barışı kapsamında yaptığınız tüm harcamalarınıza ek olarak imar para cezasını da müteahhitten talep etma hakkına sahipsiniz.” dedi.

İmar barışı 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. İmar barışı için ödenen tüm tutarlar, söz konusu kaçak yapıyı yapan müteahhitten talep edilebilecek. Ödemenin müteahhitten alınabilmesi için, her somut olayın ve sözleşmenin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekli.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dikkat edin

Avukat M. Berkay Nizamoğlu; imar barışı kapsamında çok önemli bir hususun gözden kaçırıldığını belirtti. “İskanı alınmamış bir yapı tamamlanmış sayılamaz. Ayrıca iskansız bir yapı için imar barışı kapsamında ödenen tüm bedeller müteahhitten talep edilebilir. İmar barışı için ödenen yapı kayıt belgesi tutarının ve ikinci aşama olan kat mülkiyetine geçişte ödenen tutarın tazminat olarak müteahhitten talep edilebilmesi için birtakım hususların birlikte bulunması gerekir. Öncelikle iskan ruhsatının alınması gerekir. Ve kat mülkiyetine geçiş sürecinin sözleşmede açıkça müteahhite bırakılmış olması gerekir.

İki taraf arasında yapılan sözleşme zaman aşımına uğramamalıdır. Son olarak yükleniciye ayıp ihbarında bulunulmuş olması gerekir. Tüm hususlar, birlikte gerçekleşmiş ise, ödenen tüm bedeller müteahhitten talep edilebilir. Ayrıca müteahhitle arsa sahibi arasındaki sözleşme zamanaşımına uğramış olsa bile, haksız fiil hükümleri çerçevesinde Yargıtay’ın 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili verdiği kararlara uygun şekilde hukuki yorum yapılmalıdır. Yapı kayıt belgesi bedeli kusuru olan müteahhitten temin edilmelidir. Çünkü arsa sahibinin imar barışına başvuru yaparken mal varlığında oluşan azalma, müteahhitin inşaatı teslim ettiği tarihte değil, hukuk dışı durumları gidermek için özel olarak getirilen imar barışı düzenlemesi kapsamında, yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmek zorunda kalınmasıyla olmuştur.

Benzer Haber  İmar Barışı’nda Yanlış Metrekare Beyanı!

Dolayısıyla imar barışı düzenlemesi getirilmeseydi, kusurlu yüklenicilerin yıllar önce yaptıkları imar mevzuatına aykırı inşaatlardan dolayı bu şekilde bir zarar doğmamış olacaktı. Doğal olarak yapı kayıt belgesi gibi bir ödemenin de müteahhitten tazmini gibi bir durum olmayacaktı. Bu sebeple 1999 depremine ilişkin kararlarda, inşaatların teslim tarihinden değil, depremin gerçekleştiği tarihten itibaren başlayan zamanaşımı süresi dikkate alınır.

Müteahhitten sadece yapı kayıt belgesi bedeli talep edilebilir

İmar barışı kapsamında da yine inşaatların teslim edildiği tarih değil, arsa sahibi tarafından yapı kayıt belgesi bedelinin ödendiği tarihten itibaren başlanmalıdır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Müteahhitten tazminat olarak sadece yapı kayıt belgesi bedeli talep edilebilir. Kat mülkiyetine geçişte ödenen bedel ise talep edilemez. Çünkü kat mülkiyetine geçmek hukuken avantajlı olabilir fakat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 2009 yılında yapılan değişiklik sonucunda kat mülkiyetine geçişin zorunlu tutulmaktan çıkarıldığını hatırlatmak gerekir. Bu nedenle, zararın giderilmesinde zorunlu olmayan bir harcamanın, zarar kapsamına sokularak müteahhitten tazminat olarak talep edilmesi de hukuki açıdan doğru olmayacaktır.” dedi.

Hakkınız zamanaşımına uğradı mı?

Avukat M. Berkay Nizamoğlu; arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, eğer müteahhit iskan ruhsatını alarak inşaatı teslim etmeyi yüklenmişse ve bu husus sözleşmede işin teslim şartı olarak özellikle belirtilmişse, bu durumda iskan alınmadığı için hukuken bir teslim gerçekleşmediğinden tazminat talebinin de zaman aşımına uğramamış olacağına vurgu yaptı. “Bu gibi durumlarda, iskansız yapılar için imar barışı sürecinde ödenen tüm bedellerin, hem yapı kayıt belgesi tutarının hem de ikinci aşama olan kat mülkiyetine geçiş için ödenen tutarın, zaman aşımı süresi henüz işlemeye başlamadığından müteahhitten talep edilebilmesi hukuken mümkün” dedi.

Benzer Haber  THY ve Emlak Konut'tan Dev Proje!

Yorum Yazın