İnşaat Yapmak İçin Gerekli İzinler

Bir arsanız varsa ve üzerine ev yapmak istiyorsanız alınması gereken izinler ve yapılması gereken işlemler vardır. İnşaat yapmak için gerekli izinleri ve işlemleri sizler için derledik. Öncelikle 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında belediye sınırları içerisinde bir inşaat yapmak için ilgili il veya ilçe belediyesine başvuru yaparak yapı ruhsatı almanız gerekir. Yapı ruhsatı almak için belediyelerin imar müdürlüklerine gitmeniz gerekir. İmar müdürlüklerinin istediği evraklar belediyeden belediyeye değişebilir. İşte, inşaat yapmak için gerekli izinler:

Yapı Ruhsatı Nedir?

insaat-emlaklobisi

Hukuki olarak yapıların inşasına başlamak ve yapılandırılmasına izin almak için bazı belgeler gerekmektedir. İnşaatlar yetkili belgeler ile devam edebilir. Bu belgelerden ilki, ruhsattır.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

insaat-emlaklobisi

İmar Kanunu’na göre belirtilen yasa maddelerinde, inşaatların yapımına çeşitli prosedürlerin tamamlanması neticesinde izin verilir. İzin belgesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapabilirsiniz. Ardından gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla ruhsat alabilirsiniz. Ruhsat alınmadan yapılan binaların tamamı kaçak yapılar arasında değerlendirilir.

Taşınmazların inşasına başlamak ve inşa uygunluğuna dair alınması gereken ilk izin belgesine yapı ruhsatı denir. Bir inşaata başlamak için izin belgesinin alınması gereklidir. İzin belgesi alınmadan yapılan ve daha evvel yapılmış olan tüm yapılar, kaçak yapı olarak nitelendirilir. Tespit edilen kaçak yapıların inşası durdurularak ruhsatların alınması sağlanır. Ruhsat ekleri yerine getirildiğinde mühür kaldırılarak inşaata devam edilebilir.

insaat-emlaklobisi

Yapı ruhsatı alabilmek için gereken başvurularda olması gereken ilk belge, yapının projesidir. Ayrıca yapının projesinde, yapı sahibi ve yapı bilgileri de yer almalıdır. İnşa edilecek yapının bulunduğu alan belediyelere bağlı ise ruhsat izni belediyeden alınır. Belediyelikler sınırları dışında ise valiliklerde yapı izni alınarak ruhsat edinilebilir.

Benzer Haber  Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

Yapı Ruhsatı İçin Yapı Sahibinden İstenen Evraklar

Dilekçe (Kendisi veya Kanuni Vekiline Ait),

Belediyeden Alınmış imar çapı aslı (Son 1 yıllık güncel),

Belediyeden alınmış vergi borcu yoktur yazısı,

Tapu Kayıt Sureti (Aslı) (Son 1 Aylık Güncel),

Ada ve Parsele ait Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden),

Ada ve Parsele ait arsa aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü veya özel haritacıdan),

Bina Aplikasyonu,

Plankote,

Numarataj Krokisi,

Yapı denetim harcının yattığını gösterir banka dekontu,

Mal sahibinin kimlik fotokopisi,

Su ve Atıksu İdaresi yazısı,

Arsa boştur onayı (Fotoğraflı)

Yapı Ruhsatı İçin Müteahhitten İstenen Evraklar

Müteahhit ve yapı sahibi arasında yapılmış olan noter onaylı inşaat sözleşmesi,

Müteahhidin imza sirküleri,

Müteahhit vergi levhası fotokopisi,

Ticaret ve Sanayi Odasından Faaliyet belgesi

Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicili),

Müteahhit mal sahibi ise, noter onaylı inşaat yapım taahhütnamesi,

Yapı Müteahhidi Taahhüdü

Müteahhit kimlik fotokopisi (Tüzel kişilerde en büyük hissedarın TC numarası),

Yapı Ruhsatı İçin Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

Şantiye şefi sözleşmesi,

Mühendis ve mimarlar için şantiye şefliği taahhütnamesi ,

İkametgah belgesi ve kimlik fotokopisi,

İnşaat Yapmak İçin Gerekli İzinler Nelerdir?

 insaat-emlaklobisi

İnşaat yapmak için gerekli izinler yapı ruhsatı başvurusu ile başlar. Yapı ruhsatının ardından Tapu Dairesi’ni ziyaret etmeniz gerekir ve ilgili belediyeden imar durumunu gösteren belgenin alınması gerekir.

Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak aplikasyon belgesi ve Mimarlar Odası’ndan mimari projenin alınması da gerekir. Projenin onaylı olmasına dikkat edilmelidir. Ardından Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi, oda tarafından onay verilmiş betonarme statik proje belgesi, İnşaat Mühendisi oda sicil belgesi, oda tarafından onaylanmış elektrik tesisatı proje belgesi, Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi temin edilmelidir.

Altyapı Hizmetleri

insaat-emlaklobisi

Kanal: Parselle ilgili atık su projesi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne onaylatılılır. Onaylı projeye göre, Fen İşleri Müdürlüğü’nden izin alınarak  binanın atık su bağlantısı yapılır.

Benzer Haber  Alya Grandis fiyat listesi!

Yol:  Kadastro yol belediye, imar yolu ise yola cepheli parselin sahibi tarafından yaptırılır. Yollar araziye Belediye Harita Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol profillerine göre uygulanır. Kontrolünü Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kontrol eder. 3194 sayılı İmar Yasası’nın 23. maddesine tabi olan yollar, parselin sahipleri tarafından yaptırılması gereken yollardır. Ancak Belediye tarafından yapılması gereken yollar için de, yola cephesi olan parsel sahiplerinden iştirak payı alınır. Bu iştirak payının % 50’si yolun bir tarafındaki parsellerden, diğer% 50’si ise diğer tarafındaki parsellerden alınır. Ayrıca eğer yapılacak yol 2960 sayılı Boğaziçi Yasası kapsamında kalıyorsa her parselden % 100’ü alınır, yani iki kat ödeme yapılmış olur.

insaat-emlaklobisi

Su: İnşaatın sahibi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile su sözleşmesi yapmalıdır. Eğer inşaat devam ediyorsa İSKİ Şebeke Şefliği binaya geçici su bağlantısı yapar ve inşaat bittiği zaman abonelik işlemleri yapılır.

Elektrik: İnşaat sahipleri Türk Elektrik Kurumu ile sözleşme yapmalıdır. Ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden kazı izni alınmalıdır. Bağlantı, Türk Elektrik Kurumu denetiminde uygulanır.

PTT: Bağlantı işlerini kendi teknik koşullarına göre uygular. Ancak herhangi bir kazı yapılması gerekiyorsa, belediyeden kazı ruhsatı almanız gerekmektedir.

Doğalgaz: Doğalgaz Kurumu, bağlantıyı kendi koşullarına göre, büyükşehir belediyesi ile doğalgaz firmasının aralarında yaptıkları protokol çerçevesinde yapar.

Yorum Yazın