Kentsel dönüşüm için 5 püf nokta ve Kentsel Dönüşümün Detayları

Kentsel dönüşümde seçilecek müteahhidin bakanlık onaylı olması çok önemli. İşte kentsel dönüşüm için dikkat edilmesi gerekenler…

Kentsel dönüşüm sürecinde binasını yenilemek isteyenler için en hassas konu, doğru müteahhit firma ile anlaşabilmek. Yapı kalitesi, konutun değeri, projenin teslim tarihi gibi konularda mağduriyet yaşamadan güvenli, sağlıklı ve konforlu binalara sahip olabilmek için çok detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Son, müteahhit seçerken dikkat edilmesi gereken 5 altın kuralı şöyle sıraladı:

İskan Belgesi Şart

“İskan belgesi belediyeler tarafından, binanın ruhsattaki şartlara uygun olup olmadığı ve sağlamlığı kontrol edilerek verildiğinden, tüketici kendi güvenliği için müteahhit firmadan mutlaka iskan alınmasını talep etmelidir.”

Bakanlık Onaylı Olmalı

“Bir müteahhidin kentsel dönüşüm kapsamında proje gerçekleştirebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen müteahhitlik lisansının olması gerekiyor.”

Referanslar Araştırılmalı

“Müteahhit firmanın geçmiş projelerini mümkünse yerinde görerek inşaat kalitesini incelemek, taahhütlerini yerine getirip getirmediğine, projelerini zamanında teslim edip etmediğine ve projelerin prim oranına bakmak önemli.”

Metrekare Fiyatına Bakılmalı

“Bina tesliminde öngörülen daire metrekare fiyatı mutlaka dikkate alınmalı. Firma, standartların üzerinde yüksek arsa payı verdiğinde mecburen kaliteden feragat etmek zorunda kalır. Bu da maddi kayıplara yol açabilir.”

Statik ve Estetik Değer Sorgulanmalı

“Tüketicilerin binalarını yeniletirken hem statik hem de estetik değerleri sorgulamaları gerekiyor. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerine önem veren inşaat firmaları tercih edilmeli.”

Benzer Haber  Üsküdar-Çekmeköy Metro Durakları

Kentsel Dönüşümde Doğru Bilinen Yanlışlar

 Kentsel dönüşüm yapılaşma sürecinde imar planı bulunmayan ya da imar planlarına aykırı yapılanmış yerlerin, imar planlama faaliyetlerinin temel amaçlarına uygun hale getirilmesi için iyileştirilmesi ve eskiyen, bozulan kent dokusunun yenilenmesinin toplu adıdır. Devletin, daha yaşanabilir ve sağlıklı kentsel mekânlar yaratmak için kentlerdeki nitelikli yapı stokunun arttırılması hedeflemesidir.
inşaat planı

Kentsel Dönüşüm bir bölgenin tümüyle yıkılıp yeniden yapılması değildir

Eğer bir yerleşim bölgesinde binalar yıpranmış, afetlere dayanıksız, sosyal ve ekonomik koşullarda sorunlar içermekte ise, bu sorunların saptanıp düzeltilmesi işlemlerine kentsel dönüşüm denilmektedir.

Kentsel Dönüşümün amacı ne değildir?

Kentsel dönüşüm sürecinde temel amaç, artı bir emlak değeri yaratmak değil yapının deprem güvenliğini arttırmaktır. Yenilemeler elbette yapı ve çevresinin katma değerini yükseltecektir, ancak burada asıl amacın dönüştürülen yapılar ve alanlardan rant elde etmek olmadığı, can ve mal güvenliğini sağlamak, daha güvenli, yalıtımlı ve konforlu bir yaşam alanı sağlamak olduğu unutulmamalıdır.

6306 sayılı kanunun amacı nedir?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilk maddesine göre Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

6306 sayılı kanunun getirdiği avantajlar nelerdir?

Riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar için 18 aya kadar kira yardımı (2017 yılı için büyük kentlerde 860 TL) yapılması ya da anlaşmalı bankalardan 125.000 TL’ye kadar verilen 10 yıla kadar vadeli kredilerde faiz desteği sağlanmasıdır. Bu iki haktan sadece birinden yararlanılabilir. Ayrıca kanun uyarınca yapılacak işlemlerde noter harcı, tapu harcı, belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan muafiyet sağlanır.

Benzer Haber  İnşaat Ürünlerinin İthalatında Gümrük Vergisi Zammı

Bağımsız bölümleri hisseli olanların durumu nedir?

Kira yardımı veya faiz desteğinden hisseleri oranında yaralanırlar.

Kiracılara konut yardımı yapılacak mı?

Maliklere konut ve iş yeri verildikten sonra fazladan konut ve iş yeri kalması halinde kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet edenler ile iş yeri işletenlere verilebilir. Fakat buna oldukça az rastlanmaktadır. Kira yardımıyla ilgili daha detaylı bilgiye, bağlı bulunduğunuz belediyenin ilgili müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.

Riskli yapı nedir?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 2. maddesinde riskli yapı; “riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

Evimin riskli yapı olup olmadığı nasıl belirlenecek?

Riskli yapı rapor tespiti için maliklerden herhangi biri (ya da yasal temsilciler) çoğunluk aranmaksızın bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit için başvurabilir.

Yorum Yazın