Ön Ödemeli Konut Satışı Nedir?

Henüz inşaat halindeki konut alım satımı sürecinde yapılan satışa ön ödemeli konut satışı denir. Peki, ön ödemeli konut satışı nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Ön ödemeli konut satışı için yapılması gereken sözleşme neleri kapsar? Yazımızda tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Ön ödemeli konut satışı, alıcının konut gibi bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemesi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme ile yapılır.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi hazırlanmadan en az bir gün önce yönetmelikteki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılır ve okunabilir bir dilde düzenlenmiş ön bilgilendirme formunun alıcıya verilmesi zorunludur.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şartlarına uygun bir şekilde hazırlanması gerekir.

Ön ödemeli konut satışı sözleşmesinin şekil şartı maddesi aşağıdaki gibidir;

1.Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin alıcı lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme ile yapılan satış vaadi sözleşmesi ile hazırlanır. Aksi hâlde sözleşme geçersiz sayılır. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde kullanamaz.

2.Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borca sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

3.Yapı ruhsatı almadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Ön Ödemeli Konut Sözleşmesi

6502 sayılı kanunda düzenlenen bir sözleşmeye ön ödemeli konut satış sözleşmesi denir. 6502 sayılı kanunda yapılan tanıma göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi; “tüketicinin bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi kabul ettiği, noterde düzenlenerek yapılan sözleşmedir.”

Benzer Haber  Konut fiyatları düşer mi?

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin unsurları 6502 sayılı kanundaki tanımdan da yola çıkılarak şu şekilde açıklanabilir:

  • Sözleşmenin konusu konut nitelikli bir taşınmazdır.
  • Alıcı, satış bedelini peşin veya taksitler halinde ödemeyi taahhüt edecektir.
  • Satıcı konut nitelikli taşınmazı teslim etmeyi taahhüt edecektir.
  • Teslim ödemeler başladıktan sonra yapılabilir.
  • Sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir.

Ön Ödemeli Konut Sözleşmesi Bilgilendirme Şartları 

Tüketiciler için en önemli haklardan bir tanesi bilgilendirme ve aydınlatma hakkıdır. Bu hak, tüketicinin ihtiyacı olduğunda yazılı, görsel ve sözlü tanıtımlarla satışı olacak mal ve hizmetin ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda yeterli ve eksiksiz bilgiye sahip olmasını kapsadığı haktır.

Bilgilendirme, sözleşme hazırlandıktan en az 1 gün önce yapılmalıdır. Sözleşmenin hazırlandığı tarihte alıcıya, geriye dönük ön bilgilendirme formunun imzalatılması durumunda bilgilendirme yapılmamış sayılır.

Satıcının bilgilendirme yükümlülüğünü bilinçli olarak eksik ya da yanlış yapması durumunda, hileye dayalı satış yapıldığı kabul edilecektir. Tüketici hileyi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, sözleşme ile bağlı olmadığını satıcıya bildirirse, yapılan sözleşme ile bağlı olmaz.

Alıcıya yapılacak bilgilendirme, aşağıdaki hususları içeren en az 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Ayrıca anlaşılabilir ve okunabilir bir dilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur.  Ön bilgilendirme formunun usulüne uygun bir şekilde tüketiciye verildiğinin ispatından satıcı sorumludur.

Ön Bilgilendirme Formunda Bulunması Gerekenler

Satıcının ismi ve unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgilerinin bulunması gerekir.

Sözleşme konusu olan konutun yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat vb. temel nitelik bilgileri ile bağımsız bölüm net ve brüt alanları belirtilmelidir.

Konutun tüm vergileri dahil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi bulunması gerekir.

Benzer Haber  Hekim Yapı Muhteşem Bir Organizasyonla Bayileriyle Buluştu

Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,

Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin belgeler,

Konutun teslim tarihi,

Verilen teminata ilişkin bilgiler,

Yapı ruhsatının alınış tarihi

Satışa konu olan konutun en fazla 7 gün öncesine ait takyidatlı tapu kayıt örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.

İnşaat ruhsatı alınmadan sözleşme yapılabilir mi?

Ön ödemeli konut satışlarında tüketiciyi korumak için en önemli ve kolay yol, taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı kadar kat irtifakı tesis edilmesi ve bu inşaata başlanması için gerekli olan izinlerin alınmış olmasıdır. Hepsinden önemlisi inşaat ruhsatının ilgili belediyeden alınması gerekir.

Yorum Yazın