Yaylalarda Kaçak Yapılaşmaya Sıkı Takip

Yaylalarda Kaçak Yapılaşmaya Sıkı Takip!

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Mera ve yaylalara kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerimizce sürekli denetim yapılarak iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçlar engellenecek, bu araçları kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.” ifadesini kullandı.

Vali Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Mayıs 2018 tarihli Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

” Yapıların kayıt altına alınması için 31 Ekim 2018’e kadar başvurunun yapılması öngörülmektedir.”

Anılan kanunun 16’ncı maddesiyle İmar Kanunu’na eklenen hüküm gereğince ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapılarla ilgili yaşanan
sorunların giderilmesi, imar barışının sağlanmasının amaçlandığını vurgulayan Memiş, “Düzenlemenin kapsamına İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapılar girmektedir. Bu kapsama giren yapıların kayıt altına alınması için 31 Ekim 2018’e kadar başvurunun yapılması öngörülmektedir.” açıklamasında bulundu.

Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve yayla olarak kullanılan alanların korunmasının önem taşıdığına işaret eden Memiş, bakanlığın talimatlarının valilikçe de aktarıldığını ancak il sınırları dahilinde mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmalarda son zamanlarda artış gözlemlendiğini anlattı.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile belirlenen, 31 Aralık 2017 tarihinin dikkate alınarak kapsama giren alanlarda kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla bir dizi tedbir alınmasının uygun görüldüğünü belirten Memiş, şöyle devam etti:

“Mera ve yaylalarda beton ve betonarme malzemelerine dayalı herhangi bir yapılaşma olması mümkün olmadığından, bu yerler için talep edilen beton, kum, çakıl, demir gibi inşaat malzemelerinin satılmaması ve taşınmaması sağlanacaktır. Mera ve yaylalara kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerimizce sürekli denetim yapılarak iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçlar engellenecek, bu araçları kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca yaylalarda yapılmakta olan inşaatlarda çalıştığı tespit edilen kaçak işçiler ilgili kurumlara bildirilecek, haklarında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacaktır.”

Benzer Haber  Yabancılara Konut Satışında Rekor!

Memiş, köy muhtarları tarafından kaçak yapılaşma yapanların gecikmeksizin kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Meralardaki kaçak yapılara ilişkin mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgelerinin, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptalleri sağlanacak. Açıklanan emirlere uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel bir hüküm bulunmaması durumunda İl İdaresi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.”

Yorum Yazın