İNDER: Vergisel ve Muhasebesel Düzenlemelerle Nefes Alabiliriz

Tüm dünyayı saran pandeminin ülkemiz üzerindeki olumsuzlukların çok büyük olduğunu dile getiren İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörü üzerindeki menfi etkisinin büyük olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade etti. Yaklaşık 250 alt sektöre ivme kazandıran inşaat sektöründe nakit akışların önemli ölçüde bozulduğunun altını çizen Nazmi Durbakayım, “Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bozulan nakit akış dengeleri nedeniyle vergi ve sigorta ödemelerini yapamaz hale gelmiş, bu dönemde mali tablolarının da dengesi bozulmuştur. Bu gibi durumlarda devletimizin yine devreye girerek,  sektörleri ve ekonomiyi destek desteklediğini biliyoruz. Son üç yıldır art arda gelen döviz ve pandemi krizlerin yarattığı ekonomik tahribatı onarmak için yine böyle bir destek bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ekonomiyi canlandırmak için bugünlerde TBMM’ye sunulması beklenen torba yasanın detaylı bir şekilde ele alındığı yönünde beklentilerinin tam olduğunu ifade eden İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Meclis’e getirilecek torba yasa ile birlikte üretim ve hizmet veren firmaların alt üst olan mali yapılarının düzelmesi için vergisel ve muhasebesel düzenlemeleri tam kapsamlı olarak içerdiğini arzuluyoruz” şeklinde konuştu. İNDER üyeleriyle görüşülerek sektördeki finansal yapılardaki sorunların tek tek tespit edildiğini dile getiren Nazmi Durbakayım; sektörde faaliyet gösteren firmaların, -hükümetimizin uygun gördüğü taktirde- yeni çıkacağı konuşulan torba kanunda yer almasını beklediği hususları dile getirdi.


‘Vergi ve Faizler Ödenebilir Şekilde Revize Edilmeli’

Sektör üzerindeki faiz yükünün taşınamaz hale geldiğini söyleyen Başkan Durbakayım, devlet alacaklarının ve buna ait faizlerin tahsil edilebilir şekilde düzenlenmesinin, sektöre rahat nefes aldıracağını belirtti. Başkan Durbakayım özellikle vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılmasında pandemi dönemine rastlayan anaparaya bağlı faizlerin kaldırılmasının ve bir yıl ödemesiz en az 36 taksit şeklinde oluşturulmasının sektöre rahat nefes aldıracağını belirtti. Ayrıca pandemi döneminde ortalama elli ve üzeri istihdam sağlayan firmaların; Vergi ve SGK borç yapılandırmasında taksitlendirmelerde vade farkı oranın ilk yıl %0 olarak gerçekleşmesin tahsilatları kolaylaştıracağını da sözlerine ekledi.

Vergi ve SGK borçlarının sürdürülebilir faaliyetlerin önünde bir engel oluşturduğunu söyleyen Nazmi Durbakayım, bu kapsamda yapılandırmaya girip iki taksitini ödeyen firmalara ait taşınır ve taşınmazları üzerindeki -vergi veya SGK tarafından konmuş- hacizlerinin kaldırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Diğer taraftan ihalelere girmek için; “Vergi ve SGK borcu yoktur” yazısı taleplerinde, vergi ve SGK borç yapılandırmalarının ilk taksitinin ödenmesi şartının yine tahsilatı artırıcı etkisi olduğunu söyledi.

Matrah artışlarına da değinen Nazmi Durbakayım, “matrah artışlarına ait ödemelerin yapılamaması nedeniyle sağlanan hakların kaybedilmemesi, katılımı artırır” açıklamasında bulundu.

“Firmaların gerçek bilanço varlıklarının değerini ortaya çıkarmak için taşınmazların SPK onaylı firmalar tarafından değerlemesinin yapılması, ortay çıkan değerin sermayeye eklenmesi dışında dağıtılmaması şartı ile herhangi bir vergi alınmamasını arzuluyoruz” diyerek kurumsal büyüklüklerin korunmasına yönelik beklentilerini dile getiren İNDER Başkanı, finansman kısıtlama uygulamasının inşaat sektörünün genel durumun değerlendirilerek muafiyet kapsamına alınması gerekliliğinin altını çizdi.

Fiktif olarak ortaya çıkan kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzenlenmesi amacıyla, alınacak verginin %1 ve ödemelerinin de birer ay ara ile en az on iki taksit şeklinde olmasını arzu ettiklerini dile getiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı “30.06.2021 tarihinde süresi dolacak olan Varlık Barışının 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmasının ve bu kapsamda şirketlerin aktifine alacakları taşınmazlara ait tapu harcının hem alıcı hem satıcı için toplamda % 0,5 olarak uygulanmasının her açıdan faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Benzer Haber  Fikirtepe İmar Planlarının Son 10 Yıl İçindeki Değişimleri..

Yorum Yazın