Yabancıya konut satışı!

Yabancıya konut satışı nasıl yapılır? Gerekli evraklar nelerdir? Yabancıya konut satışı kaç gün sürer? Hazırladığımız haberde tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap arayacağız.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde konut, iş yeri, arsa, tarla gibi her türlü taşınmazı satın alabiliyor. Bu kişilerin eğer arsa veya tarla almışlarsa geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunmaları gerekiyor.

Yabancıya konut satışında kolaylık ve kısıtlamalar

Yabancıya konut satışı ile ilgili olarak yasalarla getirilen kolaylıkların yanı sıra bir takım kısıtlamalar da var. Buna göre; yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de satın alabileceği arazi farklı şehirlerde de bulunsa, en fazla 30 hektar büyüklüğünde olabiliyor. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı 2 katına çıkarabiliyor. Ancak, eğer bu 30 hektarlık alan, satın alınan arazinin bulunduğu ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10’undan fazla ise, yabancılar tarafından satın alınacak arazi büyüklüğünün üst sınırı olarak ilçe arazisinin yüzde 10’u hesaba katılıyor.

Bu kısıtlamanın yanı sıra yabancı uyruklulara askeri alanlar ve özel güvenlik bölgelerinde, arazi satışı yapılamıyor. Eğer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden izin alınırsa bu şahıslar, böyle bölgelerdeki evleri kiralayabiliyor.

Yine Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen bir yabancının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş “Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler”den birisinin vatandaşı olması gerekiyor.

yanciya-konut-satisi

Yabancılar ülkemize yoğun ilgi gösteriyor

Yabancılara konut satışı için gerekli evraklar

Yabancılar, ülkemizde ev sahibi olurken, satın almak istedikleri taşınmazın maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekiyor. Yabancıya konut satışı ön başvurular sabah saatlerinde, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılıyor. Yabancı uyruklulara gayrimenkul satışının gerçekleşmesi için gereken belgeler ise şunlar:

 1. Gayrimenkulun tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 2. Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport
 3. İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,
 4. Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 5. Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı (6×4 boyutunda).
 6. Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
 7. Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.
 8. Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri
Benzer Haber  Meydan Ardıçlı son etap teslimleri başladı

Yabancıya konut satışı çerçevesinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar dilerlerse konut satın alırken konut kredisine de başvurabiliyor. Bunun için ya bankaya gidip şahsen başvuru yapmaları ya da baroya bağlı bir avukatın ya da herhangi bir şahsın tüm hakları üzerine aldığı bir vekâletnameyi üzerine alması gerekiyor.

yabanciya-konut-satisi-gerekli-evraklar

Yabancıya konut satışında KDV oranı

Yabancıya konut satışı ile KDV sıfırlandı. Mart ayında kabul edilen bir yasa ile KDV kanunu’na yeni bir istisna hükmü eklendi. Buna göre 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, gurbetçiler ile yabancı kişi ve kurumlara yapılan konut ve işyeri satışlarında KDV tahsil edilmiyor.

Öncelikle, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olan 150 metrekareden büyük konutların tesliminin geçici bir süreyle (Mart sonuna kadar) yüzde 8’e indirildiğini söyleyebiliriz. Daha sonra bu süre Eylül sonuna kadar uzatıldı. Hâlâ yüzde 8 olarak uygulanıyor. İkinci indirim, yapı ruhsatı 2017 yılı ve sonrasında alınan ve 150 metrekareden küçük konutların teslimiyle ilgiliydi.

Büyükşehir belediye sınırları içinde, lüks veya birinci sınıf olarak inşa edilmiş olan söz konusu konutlardan, sadece arsa metrekare değeri 500 liranın altında olanlar için yüzde 1 KDV oranı uygulanıyordu. Yapılan değişiklik uyarınca artık yapı ruhsatı 2017 ve sonrasında alınan söz konusu konutlardan arsa metrekare değeri bin liraya kadar (bin lira hariç) olan konutlar da yüzde 1 KDV’li olarak satılıyor.

Arsa metrekare değeri bin lira ve üzerinde olan 150 metrekareden küçük konutların (büyükşehir belediyesinde ve lüks veya birinci sınıf inşaat) satışında ise bugün itibarıyla yüzde 8 oranında KDV hesaplanıyor.

Yabancıya konut satışında KDV yok

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren, konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde KDV istisnası uy-gulanıyor. Ancak tabii ki bu istisna herkes için geçerli değil. Sadece;

 • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına (Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarca geçici bir iş
  için yabancı memleketlere gönderildiği için orada oturan Türk vatandaşları hariç),
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
 • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara, yapılan konut ve işyeri teslimlerinde KDV istisnası uygulanıyor.
Benzer Haber  En Yüksek Yazlık Fiyatları Çeşme'de!

Bu istisna sadece bir konut veya işyeri için geçerli değil, birden fazla konut veya işyeri alınması durumunda da istisnadan yararlanılabiliyor. Ayrıca istisna sadece konut veya işyeri olarak inşa edilen binanın ilk teslimin¬de uygulanabiliyor. İkinci el satışlar kapsama girmiyor.

Gurrbetçiler için KDV oranı
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının istisnadan yararlanabilmesi için;

 • İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurtdışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,
 • Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,
 • Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurtdışında bulunması, şartlarını birlikte sağlaması gerekiyor.

Gurbetçiler bu istisnadan yararlanabilmek için, ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya çalışma izninin bulunduğunu gösteren ve ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından verilen belgeyi teslimden önce satıcıya ibraz etmek zorundalar.

Yabancıya ev satışı kaç gün sürer

Gayrimenkul satın alan yabancıyı tapuda ortalama bir ila iki ay arası bir zaman dilimini kapsayacak işlemler süreci bekliyor.

Yabancıya konut satışı için kamu kurumları gerekli düzenleme ve destekleri sağlıyorlar. Patronlar da yabancıya yönelik projeler geliştirirse ülkemize ilgi daha da artar.

 

Yorum Yazın