Avlulu kargir ev ne demektir?

İlgilendiğiniz bir ev var ve tapusunda avlulu kargir ev yazıyor. Peki bu ne demek? Öncelikle kargir veya diğer adıyla kagir kavramını açıklayalım. Günümüz binaları bildiğiniz gibi bir temel üzerine inşa edilir. Binanın yükünü taşıması içinde taşıyıcı kolonlar inşa edilir ve yük bu kolonlara bindirilir. Kargir evlerde durum böyle değildir. Bina bir temel üzerine inşa edilmez. Binanın yükünü taşıma işlemini de duvarlar görür. Evin çatısı da duvarlar üzerine inşa edilir. Yurdumuzun her köşesinde yer alan eski köy evleri avlulu kargir evlere örnektir.

Kargir evler sağlam yapılar mıdır?

Şöyle örnek verelim: Mısır Piramitleri kargir dediğimiz yapılara örnektir. İyi inşa edildiler ise sağlam olabilirler. Ancak ülkemizin bir deprem kuşağı ülkesi olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle sık deprem olan bir bölgede olmayan ve iyi inşa edilmiş kargir evler sağlam olabilir denilmesi daha doğru olacaktır. Eski köy evlerini göz önüne aldığımızda günümüz inşaat teknolojilerine göre birçoğu için bu yorumu yapmak doğru olmayacaktır.

Kargir evler hangi malzemeler ile yapılır?

Kargir evler taş, tuğla, beton ve kerpiç gibi yanmayan malzemeler ile inşa edilirler. Bu malzemeleri bağlamak içinde harç kullanılır. Döşeme ve benzeri yerlerde ahşap kullanılırsa yarı kargir, tamamı yanmayan malzemelerden yapılanlarına ise yığma kargir denilir.

Kargir evler satılabilir mi?

Tabii satılabilir. Alan kişi aldığı evin kargir ev olduğunu bilerek alıyorsa satabilir, devir yapabilirsiniz.

Kargir evlere kredi çıkar mı?

Kat mülkiyet veya kat irtifak tapusu olmak kaydıyla, tapunun niteliği (vasfı) veya edinme sebebi kısmında; kargir apt, kargir ev, avlulu ev, çatı arası piyesli mesken vb. ifadeler yer alıyorsa konut kredisi için başvuru yapılabilir. Geri kalan değerlendirme eksper raporuna göre yapılacaktır.

Benzer Haber  İstanbul'da yatırım için nereden ev alınır?

Yorum Yazın